Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người bị nhiễm chất độc hóa học 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
2 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
3 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
4 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
5 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi lại thẻ thương binh 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
6 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
7 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg đối với trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
8 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
9 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
10 Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
11 Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
12 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
13 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
14 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
15 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
16 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
17 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
18 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với người HĐKC giải phóng dân tộc và tù đày 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
19 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
20 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH