Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Trả lại tài sản 1 Cấp xã, thị trấn Bồi thường Nhà nước
2 Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
3 Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 1 Cấp xã, thị trấn Tài nguyên - Môi trường
4 Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
5 Xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân 2 Cấp xã, thị trấn Kinh Tế
6 Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
7 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
8 Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích 1 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Văn hóa - Thông tin
9 Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
10 Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
11 Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 2 Cấp xã, thị trấn Kinh Tế
12 Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
13 Xác nhận thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
14 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
15 Xác nhận tờ khai đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
16 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
17 Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích 1 Cấp xã, thị trấn Văn hóa - Thông tin
18 Xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
19 Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
20 Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH