Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài nguyên - Môi trường
2 Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Cấp xã, thị trấn Kinh Tế
3 Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND cấp huyện cấp 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
4 Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh) 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
5 Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh) 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
6 Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
7 Lấy ý kiến của UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 1 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài nguyên - Môi trường
8 Miễn chấp hành thời gian còn lại của QĐ áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm theo Nghị định 94/2009/NĐ-CP 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
9 Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
10 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
11 Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
12 Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm ở cấp xã 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
13 Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Văn hóa - Thông tin
14 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
15 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 1 Cấp xã, thị trấn Giáo dục - Đào tạo
16 Sáp nhập, chia, tách trường THCS dân lập, tư thục 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
17 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
18 Sáp nhập, chia, tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
19 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
20 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Cấp xã, thị trấn Chứng thực