Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết khiếu nại về đất đai
Loại thủ tục Tài nguyên - Môi trường
Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân nộp đơn khiếu nại về đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết.
- UBND cấp xã tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả lại cho công dân theo hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn khiếu nại về đất đai - 1 Bản Viết tay
- Các loại giấy tờ liên quan đến nhà đất - 1 Bản Photo công chứng
Thời hạn giải quyết 30 ngày
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp xã, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản giải quyết
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai năm 2003; Luật Khiếu nại tố cáo;
- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai; Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ;
- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên – Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181; Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên – Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 84;
- Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về giải quyết Khiếu nại tố cáo.