Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết tố cáo
Loại thủ tục Thanh tra
Mức độ 2
Trình tự thực hiện B1: Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy tờ tuỳ thân hoặc giấy uỷ quyền (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú); nộp đơn khiếu nại kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan; nhận giấy biên nhận đơn. 
B2: Xử lý đơn thư: Trả đơn nếu không đủ điều kiện; hướng dẫn gửi đơn nếu không thuộc thẩm quyền; chuyển đơn Phó chủ tịch phụ trách xem xét giao nhiệm vụ cho đơn vị thụ lý, tham mưu giải quyết. 
B3: Kiểm tra, xác minh tại chỗ, mời đối thoại, lập báo cáo. 
B4: Hoàn chỉnh báo cáo, dự thảo quyết định hoặc văn bản, ký nháy văn bản, trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt. 
B5: Hoàn chỉnh báo cáo, dự thảo quyết định hoặc văn bản, ký nháy văn bản, trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt . 
B6: Gửi quyết định cho người khiếu nại lần hai, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan quản lý cấp trên Lưu hồ sơ theo dõi 
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Ban Tiếp công dân huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Đơn tố cáo hoặc bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp

2. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo do công dân cung cấp

Thời hạn giải quyết 60 ngày làm việc kể từ khi quyết định thụ lý vụ việc; 90 ngày làm việc kể từ khi quyết định thụ lý đối với vụ việc phức tạp.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
Lệ phí Không.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Đơn tố cáo.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Theo quy định tại Khoản 2  Điều 20 Luật Tố cáo thì người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau đây:

a) Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;

b) Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;

c) Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.
Cơ sở pháp lý

1. Luật Tố cáo năm 2011;

2. Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về quyết định chi tiết một số điều của Luật tố cáo;

3. Thông tư số 06/2013/TT-TTCP  ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

4. Quyết định số 1294/QĐ-TTCP ngày 04/6/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

5. Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.