Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện

Tổ chức/cá nhân

1/2 ngày

Giấy biên nhận

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ cho Trưởng Phòng TC-KH phân công cán bộ thụ lý thẩm định hồ sơ

 

Trưởng Phòng TC-KH

B4

Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ, không phù hợp theo yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ,

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Cán bộ thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

 

Công văn phúc đáp (nếu có)

 

B5

In  Giấy chứng nhận trình lãnh đạo phòng xem xét

Cán bộ thụ lý hồ sơ

Hồ sơ trình

B6

Lãnh đạo Phòng TC-KH phê duyệt kết quả, chuyển cho cán bộ chuyên môn

Lãnh đạo Phòng TC-KH

01  ngày

Giấy chứng nhận

 

B7

 Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Huyện

Cán bộ thụ lý hồ sơ

½  ngày

 

B8

Trả kết quả, thu phí, và cập nhật sổ theo dõi kết quả thực hiện TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

* Đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:
 

+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nêu rõ lý do cấp lại (Theo Mẫu quy định); Đồng thời kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo quy định)

+ Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ hộ kinh doanh

01

 

* Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát…:


+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại (theo mẫu quy định) Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

01

 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại UBND Huyện. Cán bộ, công chức thuộc Phòng Tài chính-Kế hoạch, Các phòng ban, bộ phận liên quan thuộc Ủy ban nhân dân Huyện chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí 100.000đ/lần
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014

- Luật Đầu tư 2014

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 21/01/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.