Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Loại thủ tục Lao động - TBXH
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức công dân và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả

½ ngày

 

Theo mục 5.2

B2

Chuyển hồ sơ cho phòng Lao động-Thương binh xã hội phân công cán bộ thụ lý thẩm định hồ sơ

 

Trưởng phòng LĐ-TBXH

Phiếu giao nhận hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ :

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ, không phù hợp theo yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ,

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

02 ngày

 

 

 

Công văn phúc đáp (nếu có)

 

B4

- Mời các bên liên quan đến đối thoại, lập biên bản

- Trình lãnh đạo UBND ký biên bản giải quyết

Lãnh đạo phòng LĐ-TBXH 

Các bên liên quan

½ ngày

 

Biên bản đối thoại

 

UBND huyện xem xét, ký quyết định

Lãnh đạo UBND

02 ngày

 

B5

 

 Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và trả kết quả cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

 

1/2 ngày

 

 

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

B6

Cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi và trả kết quả cho công dân

Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả hồ sơ hành chính UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động

01

 

Thời hạn giải quyết 05 ngày
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối hoạt động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý Bộ luật Lao động 2012.