Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ
Loại thủ tục Lao động - TBXH
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của công dân và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

½ ngày

 

Theo mục 5

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng phân công cán bộ thụ lý thẩm định hồ sơ

Phòng LĐ-TBXH

½ ngày

Phiếu giao nhận hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B3

 

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu cần giải trình và bổ sung thêm, cán bộ thụ lý hồ sơ thông báo cho công dân một lần bằng văn bản để công dân bổ sung hoàn thiện

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành dự thảo giấy chứng nhận trình lãnh đạo phòng ký xác nhận

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

 

01 ngày

 

 

 

 

Công văn phúc đáp (nếu có)

Hoặc

Giấy giới thiệu

B4

 

Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và trả kết quả cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi và trả kết quả cho công dân Thống kê và theo dõi

 

Văn thư phòng LĐTB&XH,

Chuyên viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

½ ngày

 

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS)

x

 

Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công

 

x

Một trong các giấy tờ sau:

Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin;

Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;

Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sĩ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ

x

 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ tại UBND Huyện

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

thực hiện thủ tục thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ đảm bảo thẩm tra rõ các nhu cầu, các điều kiện theo đúng quy định

Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều củaPháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của liên bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ