Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Loại thủ tục Lao động - TBXH
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ nộp tại bộ phận TNHSHC xã. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả xã chuyển hồ sơ cho cán bộ LĐTBXH xã

Công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã

Giờ hành chính

Theo mục 5

B2

Cán bộ LĐTBXH thực hiện thụ lý  hồ sơ.

Cán bộ LĐTBXH xã

Giờ hành chính

Theo mục 5

B3

Cán bộ xã chuyển hồ sơ lên bộ phận tiếp nhận hồ sơ UBND huyện.

Cán bộ LĐTBXH xã

Giờ hành chính

Theo mục 5

B4

 Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện

Giờ hành chính

Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả

B5

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ  UBND huyện chuyển giao cho cán bộ phòng chuyên môn.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ huyện

Giờ hành chính

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Cán bộ phòng LĐTBXH thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ.

Phòng LĐTB - XH

Giờ hành chính

Công văn phúc đáp( nếu có)

 

B6

Phòng LĐTBXH chuyển hồ sơ lên Sở Lao động TBXH.

Phòng LĐTB-XH

Giờ hành chính

Danh sách và hồ sơ theo mục 5

B7

Sở Lao động TB&XH Hà Nội kiểm tra hồ sơ bổ sung thông tin

Sở LĐTB-XH

Giờ hành chính

 

B9

Phòng LĐTBXH nhận kết quả từ Sở LĐTBXH.

Thống kê theo dõi và trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện để trả cho cán bộ LĐTBXH xã

Cán bộ LĐTB -XH huyện,

Giờ hành chính

Bản khai bổ sung tình hình thân nhân (mẫu 05)

B10

Cán bộ LĐTBXH xã nhận kết quả từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Huyện

Giờ hành chính

Quyết định hành chính

B11

Cán bộ LĐTBXH xã chuyển kết quả tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

Trả kết quả cho công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã

Giờ hành chính

Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình hoặc họ tộc

x

 

Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ: Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi

x

 

Thời hạn giải quyết

Tại xã 05 ngày

Tại phòng LĐTBXH huyện 10 ngày

Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với hoạt động bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện giải quyết thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ đối với tất cả các tổ chức/công dân có nhu cầu, đảm bảo thủ tục được giải quyết theo thẩm quyền quản lý của UBND và theo đúng quy định của Pháp luật
Cơ sở pháp lý Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH