Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân
Loại thủ tục Lao động - TBXH
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

- Công dân chuẩn bị đủ hồ sơ và nộp tại bộ phận TNHSHC xã nơi cư trú. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả xã chuyển hồ sơ cho cán bộ LĐTBXH xã

Công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã

01 ngày

Theo mục 5

B2

- Cán bộ LĐTBXH thụ lý theo quy định

Cán bộ LĐTB - XH của Xã

05 ngày

B3

- Cán bộ LĐTBXH xã chuyển hồ sơ lên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện

Cán bộ LĐTB - XH xã

03 ngày

Theo mục 5

B4

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện

1/2 ngày

Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả

B5

- Chuyển hồ sơ cho phòng Lao động-Thương binh xã hội phân công cán bộ thụ lý thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo

LĐ-TBXH

½ ngày

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

B6

- Cán bộ phòng LĐTB - XH, tiến hành thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả

Cán bộ LĐTB - XH của huyện

10 ngày

Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT

B7

- Cán bộ phòng LĐTBXH chuyển hồ sơ cho Sở LĐTBXH.

Cán bộ LĐTB - XH của huyện

02 ngày

Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT

B8

- Cán bộ Sở LĐTBXH kiểm tra hồ sơ, tiến hành các thủ tục giải quyết theo quy định.

Sở LĐTBXH

10 ngày

Thẻ BHYT

B9

Phòng LĐTBXH nhận kết quả từ BHXH.

Thống kê theo dõi chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện để trả cho cán bộ LĐTBXH xã

Chuyên viên Phòng LĐTB - XH

 

02 ngày

Thẻ BHYT  và vào sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

B10

Cán bộ LĐTBXH xã nhận kết quả từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Huyện

01 ngày

Thẻ BHYT

B11

Cán bộ LĐTBXH xã chuyển kết quả tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

Trả kết quả cho công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã

01 ngày

Thẻ BHYT

Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Bản khai (Mẫu BH1 hoặc Mẫu BH2)

x

 

Bản sao Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến; Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng (nếu cần)

 

x

 

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc, trong đó:

- Thời gian tiếp nhận HS, trả kết quả: 1 ngày.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 30  ngày (gồm UBND xã: 5 ngày; phòng LĐTBXH: 10 ngày; Sở LĐ: 15 ngày).

- Thời gian luân chuyển hồ sơ và trả kết quả: 10 ngày.
Đối tượng thực hiện
  • Cá nhân có nhu cầu cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân NCC với cách mạng tại UBND Huyện. 
Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí không 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân NCC với cách mạng, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng