Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học
Loại thủ tục Lao động - TBXH
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ nộp tại bộ phận TNHSHC xã. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả xã chuyển hồ sơ cho cán bộ LĐTBXH xã

Công dân

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả xã

01 ngày

Theo mục 5

B2

Cán bộ LĐTBXH thực hiện thụ lý  hồ sơ

Cán bộ LĐTBXH xã

10 ngày

Theo mục 5

B3

Cán bộ xã chuyển hồ sơ lên bộ phận tiếp nhận hồ sơ UBND huyện.

Cán bộ LĐTBXH xã

02 ngày

Theo mục 5

B4

 Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện

½  ngày

Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả

B5

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ  UBND huyện chuyển giao cho cán bộ phòng chuyên môn.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ huyện

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B6

Cán bộ phòng LĐTBXH thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ.

Phòng LĐTB - XH

 10 ngày

Công văn phúc đáp( nếu có)

 

B7

Phòng LĐTBXH chuyển hồ sơ lên Sở Lao động TBXH.

Phòng LĐTB-XH

02 ngày

 

B8

Sở Lao động TB&XH kiểm tra hồ sơ, giới thiệu ra Hội đồng giám định Y khoa Thành phố, Sở Y tế.

Sở Lao động TB&XH

10 ngày

 

B9

Hội đồng giám định y khoa Thành phố khám giám định

Hội đồng GĐYK

Không kể thời gian giám định y khoa

 

B10

Hội đồng giám định y khoa Thành phố chuyển kết quả khám giám định về Sở Y tế

Hội đồng giám định y khoa Thành phố

02 ngày

 

B11

Sở Y tế nhận kết quả giám định của Hội đồng GĐYK, cấp giấy chứng nhận bệnh tật và chuyển về Sở Lao động TB&XH.

Sở Y tế

 

10 ngày

 

B12

Sở Lao động TB&XH thực hiện thủ tục theo quy định

Sở Lao động TB&XH

05  ngày

Quyết định hành chính

B13

Phòng LĐTBXH nhận kết quả từ Sở LĐTBXH.

Thống kê theo dõi và trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện để trả cho cán bộ LĐTBXH xã

Cán bộ LĐTB -XH huyện,

 

 

02 ngày

Quyết định hành chính

B14

Cán bộ LĐTBXH xã nhận kết quả từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Huyện

 

 

½ ngày

 

 

Quyết định hành chính

B15

Cán bộ LĐTBXH xã chuyển kết quả tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

Trả kết quả cho công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã

 

 

½ ngày

Quyết định hành chính

Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính xã
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Bản sao giấy khai sinh

 

x

Giấy chứng nhận dị dạng (Mẫu 3, Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH)

x

 

Thời hạn giải quyết - Thời gian giải quyết HS : 40 ngày (gồm UBND xã: 10 ngày; phòng LĐTBXH huyện: 10 ngày; Sở LĐTBXH:  10 ngày, Sở Y tế: 10 ngày) Không kể thời gian trung chuyển hồ sơ và giám định y khoa
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với hoạt động giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học

Cơ sở pháp lý Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH