Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học
Loại thủ tục Lao động - TBXH
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ nộp tại bộ phận TNHSHC xã. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả xã chuyển hồ sơ cho cán bộ LĐTBXH xã

Công dân

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả xã

01 ngày

Theo mục 5

B2

Cán bộ LĐTBXH thực hiện thụ lý  hồ sơ

Cán bộ LĐTBXH xã

10 ngày

Theo mục 5

B3

Cán bộ xã chuyển hồ sơ lên bộ phận tiếp nhận hồ sơ UBND huyện.

Cán bộ LĐTBXH xã

02 ngày

Theo mục 5

B4

 Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện

½  ngày

Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả

B5

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ  UBND huyện chuyển giao cho cán bộ phòng chuyên môn.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ huyện

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B6

Cán bộ phòng LĐTBXH thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ.

Phòng LĐTB - XH

 10 ngày

Công văn phúc đáp( nếu có)

 

B7

Phòng LĐTBXH chuyển hồ sơ lên Sở Lao động TBXH.

Phòng LĐTB-XH

02 ngày

 

B8

Sở Lao động TB&XH kiểm tra hồ sơ, giới thiệu ra Hội đồng giám định Y khoa Thành phố, Sở Y tế.

Sở Lao động TB&XH

10 ngày

 

B9

Hội đồng giám định y khoa Thành phố khám giám định

Hội đồng GĐYK

Không kể thời gian giám định y khoa

 

B10

Hội đồng giám định y khoa Thành phố chuyển kết quả khám giám định về Sở Y tế

Hội đồng giám định y khoa Thành phố

02 ngày

 

B11

Sở Y tế nhận kết quả giám định của Hội đồng GĐYK, cấp giấy chứng nhận bệnh tật và chuyển về Sở Lao động TB&XH.

Sở Y tế

 

10 ngày

 

B12

Sở Lao động TB&XH thực hiện thủ tục theo quy định

Sở Lao động TB&XH

05  ngày

Quyết định hành chính

B13

Phòng LĐTBXH nhận kết quả từ Sở LĐTBXH.

Thống kê theo dõi và trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện để trả cho cán bộ LĐTBXH xã

Cán bộ LĐTB -XH huyện,

 

 

02 ngày

Quyết định hành chính

B14

Cán bộ LĐTBXH xã nhận kết quả từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Huyện

 

 

½ ngày

 

 

Quyết định hành chính

B15

Cán bộ LĐTBXH xã chuyển kết quả tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

Trả kết quả cho công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã

 

 

½ ngày

Quyết định hành chính

Cách thức thực hiện Tại Bộ phận TN&TKQ hồ sơ hành chính của UBND xã
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Bản khai (Mẫu HH1).

x

 

Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.

Bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng

x

 

Bản sao bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 27, Thông tư 05)

x

 

Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận bị mắc bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật (Mẫu 2, Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH)

x

 

Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học (Mẫu 2, Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH) của Giám đốc Sở Y tế.

Trường hợp người đang phục vụ trong quân đội, công an thì giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học do cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp

x

 

Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch công an nhân dân; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; hồ sơ, giấy tờ khác có giá trị pháp lý được lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2000

 

x

Giấy xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng về phiên hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của đơn vị

x

 

Thời hạn giải quyết - Thời gian giải quyết HS : 40 ngày (gồm UBND xã: 10 ngày; phòng LĐTBXH huyện: 10 ngày; Sở LĐTBXH:  10 ngày, Sở Y tế: 10 ngày) Không kể thời gian trung chuyển hồ sơ và giám định y khoa
Đối tượng thực hiện Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học tại UBND Huyện
Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học đảm bảo thẩm tra rõ các nhu cầu, các điều kiện theo đúng quy định

Cơ sở pháp lý Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH; Thông tư 16/2/014/TT-/BLĐTBXH; Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013; Thông tư liên lịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014