thông tin tuyên truyền

Huyện Thanh Trì: Rà soát, kiểm tra, khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm chay do Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới sản xuất
Ngày đăng 16/09/2020 | 15:33  | View count: 153

UBND huyenj Thanh Trì vừa có công văn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra, khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm chay do Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới sản xuất.

Sau khi Bộ Y tế cảnh báo một số sản phẩm pate Minh Chay (do Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới sản xuất) chứa vi khuẩn Clostridium botulinum type B; Sở Công Thương thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 3815/SCT-QLTM ngày 31/8/2020 về việc rà soát, kiểm tra sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới; Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 2803/SNN-QLCL ngày 01/9/2020 về việc phối hợp xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới, UBND huyện Thanh Trì vừa có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra và khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới, cụ thể:

1. UBND các xã, thị trấn

- Khẩn trương thành lập ngay đoàn kiểm tra liên ngành; thống kê, rà soát các cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, siêu thị, cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ, trung tâm thương mại... liên quan đến thực phẩm chay trên địa bàn, đặc biệt là 13 sản phẩm do Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới sản xuất (có phụ lục 1 kèm theo). Kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng về ATTP theo đúng thẩm quyền. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát (theo mẫu tại phụ lục 2) và gửi về phòng Kinh tế trước ngày 14/9/2020 để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, siêu thị, cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ, trung tâm thương mại... không nhập các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới để kinh doanh cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

- Thông báo, cảnh cáo khẩn cấp để người tiêu dùng trên địa bàn:

 + Không mua, không sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới để kinh doanh cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

+ Đối với khách hàng đã mua sản phẩm thì không sử dụng, nếu còn sản phẩm thì bảo quản cách biệt với thực phẩm khác, thông báo với cơ quan chức năng y tế tại địa phương; khách hàng đã sử dụng sản phẩm mà có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: mệt mỏi, sụp mi mắt, khó nuốt, liệt cơ, khó thở,... nên đến ngay cơ sở y tế để được khám tư vấn, theo dõi sức khỏe.

2. Phòng Y tế, Kinh tế

- Phối hợp với các ngành, UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn, đặc biệt các cơ sở có kinh doanh các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới; phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về ATTP theo quy định. Tiến hành thu hồi các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới theo thẩm quyền      (nếu có).

- Phòng Kinh tế: tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trọng tâm là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chay có nguồn gốc từ nông sản theo phân cấp; tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - TT và Thể thao

- Tuyên truyền, khuyến cáo đến  toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện các nội dung sau:

+ Không sử dụng các sản phẩm chay do Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới sản xuất. Nếu phát hiện cơ sở kinh doanh 13 sản phẩm chay do Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới sản xuất nêu trên kịp thời báo cáo UBND xã, thị trấn để thu hồi, xử lý theo quy định.

+ Đối với người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và theo dõi kịp thời.

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Tổ chức kiểm tra việc quảng cáo các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới dưới mọi hình thức trên địa bàn;  kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định

4. Đội quản lý thị trường số 7, Công an Huyện

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện các cơ sở kinh doanh sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới đang có khuyến cáo tạm dừng. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh thực phẩm cố tình kinh doanh các sản phẩm chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng

- Kiểm tra các mặt hàng thực phẩm chay và tiến hành thu  hồi các sản phẩm không đảm bảo chất lượng, trong đó chú trọng đến các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới

5. Trung tâm Y tế huyện

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm khi sử dụng thực phẩm chay không đảm bảo an toàn và khuyến cáo người dân các biện pháp phòng, chống; phổ biến quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

6. Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại:

- Thực hiện tuyên truyền ngay tới các hộ tiểu thương và người dân mua sắm tại chợ không kinh doanh và sử dụng 13 sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới.

Nếu trong chợ còn sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới: hướng dẫn, yêu cầu tiểu thương không kinh doanh và kịp thời thông báo, phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện thu hồi, xử lý sản phẩm không an toàn theo quy định.

- Thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc các cơ sở kinh doanh thực phẩm trong chợ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Đề nghị: Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của Huyện

 Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của đơn vị: tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tạm thời không sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới đang có khuyến cáo tạm dừng, cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

8. Danh sách 13 sản phẩm không đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới :

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh