thông tin tuyên truyền

Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
Ngày đăng 09/11/2018 | 16:34  | View count: 748

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 25/11/2018 đến ngày 10/12/2018 tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành: Hòa Bình, Khánh Hòa. Đây là sự kiện thể thao lớn của cả nước, có ý nghĩa chính trị - xã hội thiết thực, tập hợp vận động viên xuất sắc của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngành quân đội, công an tham dự.

UBND huyện đề nghị các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII, đảm bảo hiệu quả, phản ánh không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Bộ nhận diện Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII tải tại đây 

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh