thông tin tuyên truyền

Lợi ích của ứng dụng CNTT để giải quyết thủ tục hỗ trợ hỏa táng
Ngày đăng 19/04/2018 | 08:38  | View count: 175

    Thực hiện các Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010, Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/1/2013, Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016, Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ năm 2010 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã hỗ trợ kinh phí cho 95.753 ca hỏa táng. Việc thực hiện chính sách đã được nhân dân Thành phố hết sức đồng tình, ủng hộ. Số lượng gia đình lựa chọn hình thức hỏa táng cho người mất tăng dần theo các năm. Tính đến thời điểm này, tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn Thành phố đạt 55%.

        Nhằm tạo thuận lợi tối đa, giảm phiền hà cho người dân khi làm thủ tục đề nghị hỗ trợ hỏa táng, năm 2016, Thành phố đã chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hỗ trợ. Cụ thể, Thành phố đã triển khai xây dựng phần mềm hỗ trợ hỏa táng kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến và cơ sở dữ liệu dân cư của Thành phố. Từ ngày 01/9/2016, các cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chính thức đưa phần mềm vào sử dụng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã thay đổi căn bản cách thức thực hiện dịch vụ hành chính công, người dân thay vì phải chuẩn bị hồ sơ và mang đến UBND xã để nộp, sau đó chờ trong thời hạn tối đa 30 ngày để đến UBND xã nhận được kinh phí hỗ trợ, thì nay được giảm trừ trực tiếp ngay khi ký hợp đồng phục vụ tang lễ với cơ sở hỏa táng. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin cũng cho phép Thành phố quản lý, theo dõi sát việc thực hiện chính sách, các cơ sở hỏa táng có thể kiểm tra việc đăng ký khai tử cho người mất thông qua phần mềm kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư, từ đó thực hiện dịch vụ nhanh chóng, chính xác, chuyên nghiệp hơn.

        Tính từ thời điểm bắt đầu triển khai phần mềm ngày 01/9/2016 đến tháng 3/2018, đã có 22.015 trường hợp được hỗ trợ kinh phí hỏa táng bằng hình thức giảm trừ trực tiếp. Tính riêng chi phí để người dân tiết kiệm được khi không phải đi lại, dành công sức, thời gian để làm hồ sơ là 120.200 đồng /1 hồ sơ. Tổng kinh phí tiết kiệm cho người dân, xã hội trong hơn một năm qua là 2.646.203.000 đồng.

         Kết quả trên cho thấy lợi ích to lớn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết dịch vụ công, vai trò của công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

         Phát huy kết quả đã đạt được, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của người dân, trong thời gian tới, các cấp, ngành Thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, trong đó quan tâm cung cấp nhiều hơn nữa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh