thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách phân công công tác đối với học viên công chức nguồn trúng tuyển vào công chức cấp xã thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 16/08/2019 | 10:09 AM  | View count: 138
Nội dung Thông báo xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/07/2019 | 11:50 AM  | View count: 378
Nội dung chi tiết xem tại đây./. Phòng Nội vụ huyện Thanh Trì

Thông báo điểm thi tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 12/06/2019 | 11:07 AM  | View count: 578
Xem chi tiết tại đây./. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính; Danh sách thí sinh dự thi viết trong kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 05/06/2019 | 10:58 AM  | View count: 576
Nội dung chi tiết Thông báo 177./. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo số 176-TB/BCNTU: Công khai Tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 03/06/2019 | 10:24 PM  | View count: 427
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên _ Phòng VHTT

Tiêu chí và tuyển dụng công chức qua thi tuyển

Ngày đăng 03/06/2019 | 10:14 PM  | View count: 483
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 09:11 AM  | View count: 263
Ban Chỉ đạo tuyển dụng CCVC thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1086/HD-BCĐ ngày 20/5/2019 về hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019.

Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 09:06 AM  | View count: 270
Ngày 17/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng CCVC thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1073/TB-BCĐ TDCCVC về việc nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm...

Thông báo: Tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 11:11 AM  | View count: 208
Ngày 17/5/2019, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1946-TB/TU về việc tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019.

Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 10:56 AM  | View count: 194
Ngày 13/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 993/HD-BCĐ về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019.

Thông báo điều chỉnh hình thức thi trắc nghiệm các môn ngoại ngữ tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 11:20 AM  | View count: 258
Chi tiết Thông báo số 992 ./. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo Lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 10:19 AM  | View count: 503
Ngày 10/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức 2019 của thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 975/TB-HĐTT về Lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019.

Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 10:34 AM  | View count: 269
Ngày 10/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 979/HD-SNV về tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà...

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:47 PM  | View count: 3076
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND...

Thông báo về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 05:06 PM  | View count: 1322
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 69/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019.

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 05:03 PM  | View count: 2634
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 68/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc huyện...

Thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:51 PM  | View count: 1394
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì ban hành Thông báo số 67/TB-UBND về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019.

Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:43 PM  | View count: 895
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019.

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh