thông tin tuyển dụng

Thông báo hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020

Ngày đăng 07/08/2020 | 04:48 PM  | View count: 41
Chi tiết Thông báo 259 xem tại đây. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì năm 2020

Ngày đăng 06/08/2020 | 04:41 PM  | View count: 181
       Ngày 05/8/2020, UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 5365/QĐ-UBND về Phê duyệt kết quả xét tuyển vào viên...

Thông báo kết quả điểm thực hành kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 của huyện Thanh Trì

Ngày đăng 29/07/2020 | 03:51 PM  | View count: 853
       Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế...

Thông báo thay đổi sơ đồ phòng thi Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thuộc huyện Thanh Trì

Ngày đăng 27/07/2020 | 10:38 AM  | View count: 425
        Căn cứ Quyết định số 4619/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện Thanh Trì về việc thành lập Hội đồng xét tuyển vào viên...

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thuộc huyện Thanh Trì

Ngày đăng 22/07/2020 | 05:32 PM  | View count: 570
       Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế...

Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 06:00 PM  | View count: 558
      Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thuộc UBND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 14/07/2020 | 05:16 PM  | View count: 727
       Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 13.07.2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 05:00 AM  | View count: 398
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 10.07.2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 06:00 PM  | View count: 181
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Thông báo danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì sau khi thực hiện chuyển đổi lần 1

Ngày đăng 06/07/2020 | 05:19 PM  | View count: 696
Ngày 06/7/2020, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 159/TB-UBND về danh sách các thí sinh đưng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì sau khi thực...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 01.07.2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 05:20 PM  | View count: 704
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Thông báo nội dung ôn tập sát hạch Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 05:06 PM  | View count: 632
Thực hiện Hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ ngày 29/6/2020 của Ban Chỉ đạo xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 146/TB-UBND ngày 29/6/2020

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 29.6.2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 05:15 PM  | View count: 523
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Thông báo danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì tính đến ngày 26/6/2020

Ngày đăng 26/06/2020 | 05:34 PM  | View count: 721
Ngày 26/6/2020, UBND Thanh Trì ban hành Thông báo số 144/TB-UBND về Danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020 đối với các...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 25.6.2020

Ngày đăng 25/06/2020 | 05:17 PM  | View count: 487
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 24.6.2020

Ngày đăng 24/06/2020 | 05:15 PM  | View count: 387
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 23.6.2020

Ngày đăng 23/06/2020 | 05:10 PM  | View count: 426
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 22.6.2020

Ngày đăng 22/06/2020 | 05:04 PM  | View count: 348
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 19.6.2020

Ngày đăng 19/06/2020 | 05:30 PM  | View count: 525
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 18.6.2020

Ngày đăng 18/06/2020 | 05:04 PM  | View count: 492
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh