thông tin tuyển dụng

Thông báo nội dung ôn tập sát hạch Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020
Ngày đăng 29/06/2020 | 17:06  | View count: 632

Thực hiện Hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ ngày 29/6/2020 của Ban Chỉ đạo xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 146/TB-UBND ngày 29/6/2020

Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước; Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ ngày 12/6/2020 của Ban Chỉ đạo xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Hà Nội về Tổ chức thực hiện xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước;

Thực hiện Hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ ngày 29/6/2020 của Ban Chỉ đạo xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Hà Nội về Nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020, UBND huyện Thanh Trì thông báo: Nội dung, tài liệu ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020 được thực hiện theo Hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ ngày 29/6/2020./.

Chi tiết Thông báo số 146 xem tại đây.

Chi tiết Hướng dẫn số 1780 xem tại đây.

Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh