thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì tính đến ngày 26/6/2020
Ngày đăng 26/06/2020 | 17:34  | View count: 721

Ngày 26/6/2020, UBND Thanh Trì ban hành Thông báo số 144/TB-UBND về Danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước tính đến hết ngày 26/6/2020

          Từ 08 giờ 00 phút ngày 15/6/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/6/2020, UBND huyện Thanh Trì đã tiếp nhận 103 Phiếu đăng ký dự xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước. Chi tiết tại Biểu mẫu 01 – Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến ngày 26/6/2020 và các Biểu mẫu 02 – Số lượng đăng ký dự tuyển khối Mầm non, Tiểu học, THCH tính đến ngày 26/6/2020 kèm theo.

          Đề nghị các thí sinh kiểm tra, phối hợp với Tổ thu Phiếu đăng ký dự tuyển chỉnh sửa thông tin cá nhân sai sót (nếu có). Các thí sinh có nhu cầu rút Phiếu đăng ký dự tuyển (đối với các vị trí đăng ký lớn hơn chỉ tiêu) thực hiện việc chuyển đổi nguyện vọng theo hướng dẫn tại Mục 3 Phần I Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ ngày 12/6/2020 của Ban Chỉ đạo xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Hà Nội.

          Thời gian và địa điểm tiếp nhận: Theo Thông báo số 118/TB-UBND ngày 12/6/2020 của UBND huyện Thanh Trì.

Chi tiết Thông báo số 144 xem tại đây.

Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh