thông tin quy hoạch - đấu giá

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017
Ngày đăng 31/03/2017 | 10:23  | View count: 563

Ngày 03/01/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì, với nội dung chủ yếu như: Diện tích các loại đất phân bổ; danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch.

Chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì. Tải tại đây./.

Tổ giúp việc BBT.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh