thông tin quy hoạch - đấu giá

UBND huyện Thanh Trì: Mời tham gia thực hiện lắp đặt, vận hành, kinh doanh máy bán hàng tự động trên địa bàn huyện Thanh Trì

Ngày đăng 12/04/2021 | 02:33 PM  | View count: 28
1. Thư mời tham gia thực hiện lắp đặt, vận hành, kinh doanh máy bán hàng tự động trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tại đây) 2. Kế hoạch...

UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Trì

Ngày đăng 30/03/2021 | 03:15 PM  | View count: 437
Ngày 26/3/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1446/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Trì (Kèm...

Thông báo số 73/TB-UBND ngày 22/02/2021 của UBND xã Ngũ Hiệp về đấu giá cho thuê QSD đất thuộc quỹ đất công ích do UBND xã quản lý để sử dụng vào mục đích sản xuất đất nông nghiệp

Ngày đăng 23/02/2021 | 05:02 PM  | View count: 270
1. Chi tiết thông báo số 73/TB-UBND 2. Vị trí thửa đất và quy chế đấu giá Triệu Quang Xuyên_VHTT

Thông báo số 327/TB-UBND ngày 18/9/2020 về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/09/2020 | 10:26 PM  | View count: 511
Xem Thông báo tại đây Xem biểu đính kèm tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông báo số 319/TB-UBND ngày 15/9/2020 của UBND huyện Thanh Trì về việc Công khai Kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung năm 2020 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 17/09/2020 | 10:49 AM  | View count: 1059
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thấp tầng tại lô TT5 - khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì - Hà Nội

Ngày đăng 31/10/2019 | 04:07 PM  | View count: 1321
Xem nội dung chi tiết tại đây./.   Lê Thị Ánh Hồng - Phòng VH&TT

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt nhỏ lẻ tại thôn Lưu Phái xã Ngũ Hiệp huyện Thanh Trì - Hà Nội

Ngày đăng 31/10/2019 | 04:16 PM  | View count: 1373
Xem nội dung chi tiết tại đây./. Lê Thị Ánh Hồng - Phòng VH&TT  

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 05:20 PM  | View count: 315
xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thấp tầng tại khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/09/2019 | 02:20 PM  | View count: 1981
Xem nội dung chi tiết tại đây./.   Lê Thị Ánh Hồng - Phòng VH&TT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh