thông tin quy hoạch - đấu giá

Thông báo số 319/TB-UBND ngày 15/9/2020 của UBND huyện Thanh Trì về việc Công khai Kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung năm 2020 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 17/09/2020 | 10:49 AM  | View count: 708
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thấp tầng tại lô TT5 - khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì - Hà Nội

Ngày đăng 31/10/2019 | 04:07 PM  | View count: 1143
Xem nội dung chi tiết tại đây./.   Lê Thị Ánh Hồng - Phòng VH&TT

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt nhỏ lẻ tại thôn Lưu Phái xã Ngũ Hiệp huyện Thanh Trì - Hà Nội

Ngày đăng 31/10/2019 | 04:16 PM  | View count: 1143
Xem nội dung chi tiết tại đây./. Lê Thị Ánh Hồng - Phòng VH&TT  

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 05:20 PM  | View count: 264
xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thấp tầng tại khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/09/2019 | 02:20 PM  | View count: 1823
Xem nội dung chi tiết tại đây./.   Lê Thị Ánh Hồng - Phòng VH&TT

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017

Ngày đăng 31/03/2017 | 10:23 AM  | View count: 761
Ngày 03/01/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì, với nội dung chủ yếu như: Diện tích các loại đất phân...

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, nhỏ lẻ để xây dựng nhà ở tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì năm 2018

Ngày đăng 20/07/2018 | 05:18 PM  | View count: 985
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_ Phòng VHTT

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, nhỏ lẻ để xây dựng nhà ở tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì năm 2018

Ngày đăng 20/07/2018 | 05:21 PM  | View count: 868
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_ phòng VHTT

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, nhỏ lẻ để xây dựng nhà ở tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì năm 2018

Ngày đăng 20/07/2018 | 05:24 PM  | View count: 614
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_ phòng VHTT

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, nhỏ lẻ để xây dựng nhà ở tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì năm 2018

Ngày đăng 20/07/2018 | 05:26 PM  | View count: 547
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_ phòng VHTT

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, nhỏ lẻ để xây dựng nhà ở tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì năm 2018

Ngày đăng 20/07/2018 | 05:10 PM  | View count: 491
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp năm 2018

Ngày đăng 28/05/2018 | 03:25 PM  | View count: 2382
Xem chi tiết tại đây ./. Tổ giúp việc BBT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh