QUY HOẠCH, XÂy DỰNG ĐÔ THỊ

Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2000

22/11/2017 | 09:40 AM
HNP- UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6665/QĐ-UBND ngày 3/12/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2000 thuộc các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông và...

Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị H2-4, tỷ lệ 1/2000

21/11/2017 | 11:53 AM
HNP - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6499/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-4, tỷ lệ 1/2000 thuộc các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân...

Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000

21/11/2017 | 11:46 AM
HNP - Ngày 16/7/2013, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập.

Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5.000

21/11/2017 | 11:40 AM
HNP - UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5.000. Các khu quy hoạch bao gồm các khu vực phường Yên Sở (quận...

Quyết định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

04/05/2017 | 09:50 AM
Ngày 28/3/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT về việc Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn...

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh