thong tin người phát ngôn

Họ và tên

Vũ Văn Nhàn

 Chức vụ:

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì

 Điện Thoại: 0913283641

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh