thong tin người phát ngôn

Họ và tên

Nguyễn Tiến Cường

 Chức vụ:

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì

 Điện Thoại: 0913217343

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh