phỏ biến pháp luật

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày đăng 07/04/2021 | 18:14  | View count: 20

Trong các ngày 23/3/20121 - 25/3/2021, Hội đồng PHPBGDPL huyện đã tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân tại huyện và 04 cụm xã trên địa bàn huyện với số lượng trên 1.200 đại biểu tham dự.

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, để mỗi cử tri khi cầm lá phiếu trên tay nhận thấy rõ trách nhiệm của mình với Tổ quốc, để bầu ra được những đại biểu thực sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện nhân dân thì công tác chuẩn bị trước bầu cử là vô cùng quan trọng. Ngay từ đầu năm 2021, Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trong đó có công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Tại các Hội nghị, báo cáo viên pháp luật đã tuyên truyền những nội dung cơ bản về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân… cho đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; các Đ/c công chức Tư pháp - Hộ tịch, đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận; Trưởng, phó thôn, tổ dân phố và nhân dân 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, báo cáo viên Hội nghị tuyên truyền tại cụm xã Đông Mỹ

Luật sư Nguyễn Văn Hà - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, báo cáo viên Hội nghị tuyên truyền tại cụm xã Thanh Liệt

Bên cạnh đó, Hội đồng PBGDPL huyện đã phối hợp với Hội luật gia, Hội người cao tuổi huyện tuyên truyền 02 Hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, cấp phát tờ gấp về bầu cử cho hơn 450 đại biểu hội viên hội luật gia; hội người cao tuổi của huyện, xã; hội viên hội người mù, hội người khuyết tật, hội chất độc màu da cam.

Cấp phát 300 cuốn sách Hỏi đáp về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy viên ủy ban bầu cử; Tổ xác minh đơn thư liên quan đến công tác bầu cử đối với cấp huyện và cấp xã. Cấp phát 60.000 tờ gấp “Tìm hiểu một số quy định về luật bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND”  tới các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện.

Phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” Cập nhật các thông tin tuyên truyền về bầu cử do Sở Tư pháp cung cấp để phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử qua Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn tới nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công bầu cử của Hội đồng PBGDPL đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đây, cũng đề cao phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh có hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân./.

 

Nguyễn Thị Kim Dung_ Trưởng phòng Tư pháp(Tin TH)

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh