phỏ biến pháp luật

Tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật
Ngày đăng 19/11/2020 | 14:01  | View count: 96

Ngày 19/11/2020, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật cho 150 học viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND, công chức tư pháp – hộ tịch, công chức LĐTBXH xã, thị trấn và các đồng chí cảnh sát khu vực phụ trách các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó trưởng Phòng theo dõi tư pháp Sở tư pháp thành phố đã truyền đạt các nội dung liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu của công tác này là nâng cao hiệu quả  công tác tổ chức thi hành pháp luật phục vụ phát triển đất nước, tăng cường hiệu lực, hiệu quả  của hệ thống  pháp luật yêu cầu cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.  Theo dõi tình hình pháp luật  đã và đang là một trong những yêu cầu cấp bách, mang tính chiến lược trong công cuộc  đổi mới của Đảng và Nhà nước; là khâu then chốt trong quá trình thực hiện yêu cầu quản lý  xã hội bằng pháp luật  và duy trì kỷ cương phép nước trong nhà nước pháp quyền.

Bên cạnh đó, lớp học cũng dành thời gian thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết khó khăn, vướng mắc về công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, góp phần thiết thực triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh