phỏ biến pháp luật

Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/2/2020 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn chế độ chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ
Ngày đăng 23/04/2020 | 14:09  | View count: 445

Ngày 25/2/2020, Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh./.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh