phỏ biến pháp luật

UBND huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Ngày đăng 26/06/2018 | 10:09  | View count: 403

Ngày 22 tháng 6 năm 2018, UBND huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí7

Dự hội nghị tập huấn có đồng chí Đặng Đức Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan UBND huyện; đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Văn phòng UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Thông tin Truyền thông đã cung cấp một số nội dung cơ bản của Luật Báo chí, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan Nhà nước; đặc biệt đồng chí tập trung trao đổi vấn đề quyền, nghĩa vụ của cơ quan báo chí và của các cơ quan Nhà nước và đưa ra, phân tích phương pháp ứng xử đối với những tình huống thường gặp trong công tác quản lý Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí là việc hết sức quan trọng, đòi hỏi mỗi đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo các xã, thị trấn, các đồng chí cán bộ, công chức phải đặc biệt quan tâm. Mỗi cán bộ, công chức, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn phải thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của pháp luật, cũng như của Thành phố, của Huyện để thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí./.

Triệu Quang Xuyên, Phòng Văn hóa và Thông tin

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh