phỏ biến pháp luật

Huyện Thanh Trì tuyên truyền pháp luật Phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật khiếu nại tố cáo
Ngày đăng 22/06/2018 | 21:05  | View count: 553

Ngày 20/6, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Thanh Trì tổ chức tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật khiếu nại tố cáo.

        Tại Hội nghị trên 200 đại biểu các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo, cán bộ công chức 16 xã, thị trấn đã được nghe đồng chí Đỗ Tâm Diệu Quỳnh – Trưởng phòng phòng chống tham nhũng thanh tra Thành phố Hà Nội triển khai các nội dung của: Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị định số 78 của Chính phủ và Thông tư số 08 của Thanh tra Chính phủ về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 158 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, và Nghị định số 150 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158. Triển khai những nội dung cơ bản của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Những vấn đề chung về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; quy trình tiếp công dân; quy trình xử lý đơn; quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2018

Thông qua hội nghị giúp cho các cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở nắm rõ hơn những nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật khiếu nại tố cáo. Từ đó, áp dụng vào thực tiễn công tác của đơn vị giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo đặc biệt là khiếu nại vượt cấp và khiếu nại đông người. Nâng cao hiệu quả việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân./. 

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh