phỏ biến pháp luật

Quyết định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng 04/05/2017 | 09:50  | View count: 1426

Ngày 28/3/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT về việc Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Xem chi tiết tại đây ./.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh