phỏ biến pháp luật

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng 04/05/2017 | 09:41  | View count: 969

Ngày 03/4/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

      Bộ tiêu chí bao gồm các nội dung về: Quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa - xã hội - môi trường, hệ thống chính trị.

      Xem chi tiết tại đây

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh