lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (Tháng 11/2020)

Ngày đăng 05/11/2020 | 10:28 AM  | View count: 15
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông báo thay đổi lịch trực tiếp Công dân tháng 11/2020 của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 18/11/2020 | 10:20 AM  | View count: 63
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch trực tiếp công dân quý IV/2020 của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì

Ngày đăng 29/09/2020 | 03:02 PM  | View count: 30
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (Tháng 10/2020)

Ngày đăng 25/09/2020 | 04:09 PM  | View count: 23
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_VHTT

Lịch trực tiếp công dân quý III/2020 của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì

Ngày đăng 01/07/2020 | 02:14 PM  | View count: 119
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (Tháng 5/2020)

Ngày đăng 05/05/2020 | 03:06 PM  | View count: 101
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Lịch trực tiếp công dân quý II/2020 của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì

Ngày đăng 26/03/2020 | 03:35 PM  | View count: 240
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện quý I/2020

Ngày đăng 26/12/2019 | 04:42 PM  | View count: 91
Xem nội dung chi tiết tại đây./.                                     ...

Lịch trực tiếp công dân tháng 12/2019 của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 02/12/2019 | 08:40 AM  | View count: 93
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 06/11/2019 | 10:23 AM  | View count: 64
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch tiếp công dân quý IV/2019 của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì

Ngày đăng 07/10/2019 | 09:21 AM  | View count: 49
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch tiếp công dân tháng 8/2019 của lãnh đạo UBND huyện và Ban Tiếp công dân

Ngày đăng 08/08/2019 | 06:04 PM  | View count: 98
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch tiếp công dân quý III/2019 của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì

Ngày đăng 09/07/2019 | 09:56 AM  | View count: 112
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch tiếp công dân tháng 06/2019 của lãnh đạo UBND huyện và Ban Tiếp công dân

Ngày đăng 06/06/2019 | 04:03 PM  | View count: 100
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch tiếp công dân quý II/2019 của Đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 29/03/2019 | 12:18 PM  | View count: 214
Xem chi tiết  tại đây Lê Thị Ánh Hồng - Phòng Văn hóa và Thông tin

Lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện tháng 4/2019

Ngày đăng 29/03/2019 | 12:08 PM  | View count: 174
Xem chi tiết tại đây Lê Thị Ánh Hồng - Phòng Văn hóa và Thông tin

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND quý II năm 2019

Ngày đăng 25/03/2019 | 04:29 PM  | View count: 164
Ngày 25/3/2019, HĐND huyện Thanh Trì đã ban hành thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2019.

Lịch tiếp công dân tháng 01/2019 của lãnh đạo UBND huyện và Ban Tiếp công dân

Ngày đăng 27/12/2018 | 04:30 PM  | View count: 219
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch tiếp công dân Quý I/2019 của đại biểu HĐND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 27/12/2018 | 03:53 PM  | View count: 193
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên _ phòng VHTT

Lịch tiếp công dân Quý I/2019 của Thường trực HĐND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 27/12/2018 | 03:46 PM  | View count: 340
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên _ phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh