lịch công tác

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2020 )

Ngày đăng 13/07/2020 | 08:39 AM  | View count: 12
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 06/7 đến ngày 11/7/2020 )

Ngày đăng 06/07/2020 | 11:33 AM  | View count: 15
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 08/6 đến ngày 14/6/2020 )

Ngày đăng 08/06/2020 | 07:15 PM  | View count: 47
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020 )

Ngày đăng 01/06/2020 | 04:01 PM  | View count: 34
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020 )

Ngày đăng 25/05/2020 | 04:49 PM  | View count: 31
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 23/02 đến ngày 29/3/2020 )

Ngày đăng 23/03/2020 | 04:52 PM  | View count: 38
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020 )

Ngày đăng 02/03/2020 | 09:49 AM  | View count: 48
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác tuần của UBND huyện Thanh Trì (Từ ngày 24/2/2020 đến 01/3/2020

Ngày đăng 25/02/2020 | 07:13 PM  | View count: 69
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2020 )

Ngày đăng 18/02/2020 | 03:51 PM  | View count: 29
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2019 )

Ngày đăng 13/11/2019 | 02:54 PM  | View count: 69
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019 )

Ngày đăng 29/10/2019 | 05:30 PM  | View count: 51
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019 )

Ngày đăng 21/10/2019 | 05:44 PM  | View count: 34
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2019 )

Ngày đăng 27/09/2019 | 03:06 PM  | View count: 47
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019 )

Ngày đăng 19/09/2019 | 08:56 AM  | View count: 49
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2019 )

Ngày đăng 01/08/2019 | 04:24 PM  | View count: 54
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 22/7 đến ngày 28/7/2019 )

Ngày đăng 30/07/2019 | 09:06 AM  | View count: 35
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 15/7 đến ngày 21/7/2019 )

Ngày đăng 22/07/2019 | 02:53 PM  | View count: 28
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 01/7 đến ngày 07/7/2019 )

Ngày đăng 03/07/2019 | 10:45 AM  | View count: 41
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 04/03 đến ngày 10/03/2019 )

Ngày đăng 07/03/2019 | 11:23 AM  | View count: 380
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 25/02 đến ngày 03/03/2019 )

Ngày đăng 07/03/2019 | 11:19 AM  | View count: 324
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2019)

Ngày đăng 21/02/2019 | 03:45 PM  | View count: 211
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 11/02 đến ngày 17/02/2019)

Ngày đăng 13/02/2019 | 04:04 PM  | View count: 191
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

LỊch công tác của UBND huyện tuần 2(từ ngày 07/1/2019 đến ngày 13/1/2019)

Ngày đăng 15/01/2019 | 09:37 AM  | View count: 77
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 52(từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2018 )

Ngày đăng 27/12/2018 | 03:44 PM  | View count: 95
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên _ phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 51(từ ngày 17/12 đến ngày 23/12/2018 )

Ngày đăng 21/12/2018 | 04:23 PM  | View count: 71
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 50(từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018 )

Ngày đăng 21/12/2018 | 04:16 PM  | View count: 62
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 49(từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2018 )

Ngày đăng 07/12/2018 | 11:12 AM  | View count: 95
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 48(từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018 )

Ngày đăng 28/11/2018 | 04:35 PM  | View count: 87
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 47(từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2018 )

Ngày đăng 20/11/2018 | 04:42 PM  | View count: 76
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (Tuần 46, từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018)

Ngày đăng 14/11/2018 | 04:45 PM  | View count: 85
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên _ phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh