lịch công tác

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 04/03 đến ngày 10/03/2019 )

Ngày đăng 07/03/2019 | 11:23 AM  | View count: 35
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 25/02 đến ngày 03/03/2019 )

Ngày đăng 07/03/2019 | 11:19 AM  | View count: 10
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2019)

Ngày đăng 21/02/2019 | 03:45 PM  | View count: 17
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 11/02 đến ngày 17/02/2019)

Ngày đăng 13/02/2019 | 04:04 PM  | View count: 22
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

LỊch công tác của UBND huyện tuần 2(từ ngày 07/1/2019 đến ngày 13/1/2019)

Ngày đăng 15/01/2019 | 09:37 AM  | View count: 28
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 52(từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2018 )

Ngày đăng 27/12/2018 | 03:44 PM  | View count: 29
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên _ phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 51(từ ngày 17/12 đến ngày 23/12/2018 )

Ngày đăng 21/12/2018 | 04:23 PM  | View count: 24
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 50(từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018 )

Ngày đăng 21/12/2018 | 04:16 PM  | View count: 19
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 49(từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2018 )

Ngày đăng 07/12/2018 | 11:12 AM  | View count: 33
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 48(từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018 )

Ngày đăng 28/11/2018 | 04:35 PM  | View count: 27
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 47(từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2018 )

Ngày đăng 20/11/2018 | 04:42 PM  | View count: 30
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (Tuần 46, từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018)

Ngày đăng 14/11/2018 | 04:45 PM  | View count: 32
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên _ phòng VHTT

Thông báo: Lịch tiếp công dân tháng 11/2018 của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 08/11/2018 | 10:21 AM  | View count: 92
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông báo: Lịch trực tiếp công dân Quý IV của Tổ Đại biểu HĐND thành phố

Ngày đăng 06/11/2018 | 11:07 AM  | View count: 81
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng Văn hóa và Thông tin

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh