lịch công tác

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 42, từ ngày 12/10/2020 đến 17/10/2020)

Ngày đăng 12/10/2020 | 08:56 AM  | View count: 1
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 44, từ ngày 26/10/2020 đến 31/10/2020)

Ngày đăng 23/10/2020 | 08:53 AM  | View count: 1
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 43, từ ngày 19/10/2020 đến 24/10/2020)

Ngày đăng 18/10/2020 | 08:54 AM  | View count: 11
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 41, từ ngày 05/10/2020 đến 10/10/2020)

Ngày đăng 02/10/2020 | 09:59 AM  | View count: 33
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 40, từ ngày 28/9/2020 đến 03/10/2020)

Ngày đăng 27/09/2020 | 08:35 AM  | View count: 14
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 39, từ ngày 21/9/2020 đến 26/9/2020)

Ngày đăng 18/09/2020 | 02:53 PM  | View count: 21
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 38, từ ngày 14/9/2020 đến 19/9/2020)

Ngày đăng 14/09/2020 | 08:00 AM  | View count: 20
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện (Tuần 37, từ ngày 7/9 đến 13/9/2020)

Ngày đăng 07/09/2020 | 08:23 PM  | View count: 22
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 36, từ ngày 31/8/2020 đến 05/9/2020)

Ngày đăng 31/08/2020 | 07:30 AM  | View count: 17
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện (Tuần 35, từ ngày 24/8 đến 29/8/2020)

Ngày đăng 22/08/2020 | 07:39 PM  | View count: 22
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 34, từ ngày 17/8/2020 đến 22/8/2020)

Ngày đăng 17/08/2020 | 07:30 AM  | View count: 17
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 33, từ ngày 10/8/2020 đến 15/8/2020)

Ngày đăng 07/08/2020 | 03:38 PM  | View count: 23
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 32, từ ngày 3/8/2020 đến 8/8/2020)

Ngày đăng 02/08/2020 | 09:15 AM  | View count: 13
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện (Tuần 31, từ ngày 27/7 đến 01/8/2020)

Ngày đăng 27/07/2020 | 11:30 AM  | View count: 19
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 17/07/2020 | 09:30 AM  | View count: 27
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2020 )

Ngày đăng 13/07/2020 | 08:39 AM  | View count: 34
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 06/7 đến ngày 11/7/2020 )

Ngày đăng 06/07/2020 | 11:33 AM  | View count: 19
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 08/6 đến ngày 14/6/2020 )

Ngày đăng 08/06/2020 | 07:15 PM  | View count: 56
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020 )

Ngày đăng 01/06/2020 | 04:01 PM  | View count: 37
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020 )

Ngày đăng 25/05/2020 | 04:49 PM  | View count: 39
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 23/02 đến ngày 29/3/2020 )

Ngày đăng 23/03/2020 | 04:52 PM  | View count: 42
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020 )

Ngày đăng 02/03/2020 | 09:49 AM  | View count: 55
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác tuần của UBND huyện Thanh Trì (Từ ngày 24/2/2020 đến 01/3/2020

Ngày đăng 25/02/2020 | 07:13 PM  | View count: 74
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2020 )

Ngày đăng 18/02/2020 | 03:51 PM  | View count: 34
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2019 )

Ngày đăng 13/11/2019 | 02:54 PM  | View count: 78
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019 )

Ngày đăng 29/10/2019 | 05:30 PM  | View count: 61
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019 )

Ngày đăng 21/10/2019 | 05:44 PM  | View count: 45
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2019 )

Ngày đăng 27/09/2019 | 03:06 PM  | View count: 54
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT