lịch công tác

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - Thường trực HĐND - UBND huyện Thann Trì (Tuần 03 từ ngày 18 đến 23/01/2021)

Ngày đăng 18/01/2021 | 08:00 AM  | View count: 21
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - Thường trực HĐND - UBND huyện Thann Trì (Tuần 02 từ ngày 11 đến 16/01/2021)

Ngày đăng 06/01/2021 | 09:41 AM  | View count: 5
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 01, từ ngày 04/01/2021 đến 09/01/2021)

Ngày đăng 03/01/2021 | 02:10 PM  | View count: 37
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 52, từ ngày 28/12/2020 đến 02/01/2021)

Ngày đăng 27/12/2020 | 11:14 AM  | View count: 19
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 52, từ ngày 21/12/2020 đến 26/12/2020)

Ngày đăng 21/12/2020 | 07:30 AM  | View count: 12
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện (Tuần 50, từ ngày 7/12 đến 12/12/2020)

Ngày đăng 05/12/2020 | 04:21 PM  | View count: 61
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 49, từ ngày 30/11/2020 đến 05/12/2020)

Ngày đăng 27/11/2020 | 05:11 PM  | View count: 35
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 48, từ ngày 23/11/2020 đến 28/11/2020)

Ngày đăng 22/11/2020 | 09:40 AM  | View count: 23
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 47, từ ngày 16/11/2020 đến 21/11/2020)

Ngày đăng 16/11/2020 | 10:10 AM  | View count: 22
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 42, từ ngày 12/10/2020 đến 17/10/2020)

Ngày đăng 12/10/2020 | 08:56 AM  | View count: 28
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 44, từ ngày 26/10/2020 đến 31/10/2020)

Ngày đăng 23/10/2020 | 08:53 AM  | View count: 24
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 43, từ ngày 19/10/2020 đến 24/10/2020)

Ngày đăng 18/10/2020 | 08:54 AM  | View count: 22
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 41, từ ngày 05/10/2020 đến 10/10/2020)

Ngày đăng 02/10/2020 | 09:59 AM  | View count: 46
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 40, từ ngày 28/9/2020 đến 03/10/2020)

Ngày đăng 27/09/2020 | 08:35 AM  | View count: 29
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 39, từ ngày 21/9/2020 đến 26/9/2020)

Ngày đăng 18/09/2020 | 02:53 PM  | View count: 36
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 38, từ ngày 14/9/2020 đến 19/9/2020)

Ngày đăng 14/09/2020 | 08:00 AM  | View count: 32
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện (Tuần 37, từ ngày 7/9 đến 13/9/2020)

Ngày đăng 07/09/2020 | 08:23 PM  | View count: 36
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 36, từ ngày 31/8/2020 đến 05/9/2020)

Ngày đăng 31/08/2020 | 07:30 AM  | View count: 28
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện (Tuần 35, từ ngày 24/8 đến 29/8/2020)

Ngày đăng 22/08/2020 | 07:39 PM  | View count: 34
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 34, từ ngày 17/8/2020 đến 22/8/2020)

Ngày đăng 17/08/2020 | 07:30 AM  | View count: 26
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 33, từ ngày 10/8/2020 đến 15/8/2020)

Ngày đăng 07/08/2020 | 03:38 PM  | View count: 34
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì(Tuần 32, từ ngày 3/8/2020 đến 8/8/2020)

Ngày đăng 02/08/2020 | 09:15 AM  | View count: 23
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện (Tuần 31, từ ngày 27/7 đến 01/8/2020)

Ngày đăng 27/07/2020 | 11:30 AM  | View count: 30
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy - TT HĐND - UBND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 17/07/2020 | 09:30 AM  | View count: 35
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2020 )

Ngày đăng 13/07/2020 | 08:39 AM  | View count: 43
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 06/7 đến ngày 11/7/2020 )

Ngày đăng 06/07/2020 | 11:33 AM  | View count: 27
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 08/6 đến ngày 14/6/2020 )

Ngày đăng 08/06/2020 | 07:15 PM  | View count: 66
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020 )

Ngày đăng 01/06/2020 | 04:01 PM  | View count: 47
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020 )

Ngày đăng 25/05/2020 | 04:49 PM  | View count: 47
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 23/02 đến ngày 29/3/2020 )

Ngày đăng 23/03/2020 | 04:52 PM  | View count: 52
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh