Nội dung Ý kiến - Góp ý (duthao) Nội dung Ý kiến - Góp ý (duthao)

Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Hiển thị 1 - 15 trong 25 kết quả.
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
UBND huyện Thanh Trì: Triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân và lấy ý kiến của nhân dân về các dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2023 28/12/2023 10/01/2024
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến tham gia dự thảo báo cáo kết quả xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2023 16/10/2023 31/10/2023
UBND huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến góp ý hồ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 07/07/2023 16/07/2023
Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì năm 2022 15/01/2023 15/02/2023
Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì năm 2022 15/01/2023 15/02/2023
Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao xã Tân Triều, huyện Thanh Trì năm 2022 15/01/2023 15/02/2023
Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì năm 2022 15/01/2023 15/02/2023
Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì năm 2022 15/01/2023 15/02/2023
Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì năm 2022 15/01/2023 15/02/2023
Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì năm 2022 15/01/2023 15/02/2023
Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao xã Đại Áng, huyện Thanh Trì năm 2022 15/01/2023 15/02/2023
Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 của xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì 22/11/2022 22/12/2022
Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 của xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì 22/11/2022 22/12/2022
Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 của xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì 22/11/2022 22/12/2022
Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Trì: Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 của xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì 22/11/2022 22/12/2022
Hiển thị 1 - 15 trong 25 kết quả.