Lãnh đạo UBND

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN THANH TRÌ
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Điện thoại cơ quan Di động
1     Vũ Văn Nhàn     Chủ tịch UBND huyện  04.38615210  
2     Nguyễn Tiến Cường     Phó chủ tịch UBND huyện 04.38611037  
3     Đặng Đức Quỳnh     Phó chủ tịch UBND huyện 04.38611033  
4     Phạm Thị Thu Huyền     Phó chủ tịch UBND huyện 04.36815671  
 
          Để tiếp nhận kịp thời và giải quyết nhanh các phản ánh, kiến nghị của Công dân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính, về thái độ, hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Huyện, UBND Huyện Thanh Trì thông báo số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo huyện, Thường trực BCĐ cải cách hành chính, Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính, đồng thời là đường dây nóng, hộp thư điện tử của UBND huyện Thanh Trì như sau:
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Điện thoại cơ quan Di động
1    Vũ Văn Nhàn  Chủ tịch UBND huyện 04.38615210  
2    Nguyễn Tiến Cường  Phó chủ tịch UBND huyện 04.38611037  
3    Nguyễn Thị Hương  TT BCĐ cải cách hành chính, Phó Trưởng phòng Nội vụ 04.38611043  
5    Nguyễn Danh Huy  Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường  04.38612672  
6   Chử Mạnh Thăng  Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND,  Trưởng Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính   04. 38611046  
7     Nguyễn Huy Toàn   Trưởng Phòng Quản lý đô thị   04.38617147  

 

   
   
Tổ giúp việc BBT./.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh