Lãnh đạo UBND

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN THANH TRÌ
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Điện thoại cơ quan Di động
1     Nguyễn Tiến Cường Phó Chủ tịch phụ trách điều hành UBND huyện  024.38615210  
2     Đặng Đức Quỳnh    Phó chủ tịch UBND huyện 024.38611037  
3     Phạm Thị Thu Huyền     Phó chủ tịch UBND huyện 024.36815671  
4        
 
          Để tiếp nhận kịp thời và giải quyết nhanh các phản ánh, kiến nghị của Công dân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính, về thái độ, hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Huyện, UBND Huyện Thanh Trì thông báo số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo huyện, Thường trực BCĐ cải cách hành chính, Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính, đồng thời là đường dây nóng, hộp thư điện tử của UBND huyện Thanh Trì như sau:
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Điện thoại cơ quan Di động
1    Nguyễn Tiến Cường  Phó Chủ tịch phụ trách điều hành UBND huyện 024.38615210  
2    Nguyễn Thị Hương TT BCĐ cải cách hành chính, Phó Trưởng phòng Nội vụ 024.38611043  
3    Nguyễn Danh Huy  Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 024.38612672  
5    Chử Mạnh Thăng  Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND,  Trưởng Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 024. 38611046   
6   Nguyễn Huy Toàn   Trưởng phòng Kinh tế 02438617147  
         

 

   
   
Tổ giúp việc BBT./.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh