kinh tế - chính trị

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, xây dựng Thanh Trì thành quận vào năm 2023
Ngày đăng 22/12/2020 | 08:00  | View count: 2076

Sáng 21-12, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì và cá nhân các đồng chí lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2020

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy.

Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì cho thấy, năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, cũng như các nhiệm vụ được thành phố giao. 

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Thanh Trì vẫn tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 107,6% so với dự toán thành phố giao, chi ngân sách tiết kiệm, đúng quy định… 

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì cũng đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan…, đồng thời nêu rõ kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2019. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Thanh Trì thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý cũng đã kiểm điểm những tồn tại, hạn chế; đồng thời nêu rõ phương hướng khắc phục trong năm tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận việc Ban Thường vụ Huyện ủy đã nỗ lực chuẩn bị đề án chuyển đổi từ huyện lên quận theo đúng chủ trương của thành phố; chủ động triển khai có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thanh Trì cũng đã triển khai có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, xử lý tốt các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Đặc biệt, Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện; kiện toàn cán bộ sau đại hội, xây dựng các chương trình công tác toàn khóa nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. 

Nhấn mạnh năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì bám sát chủ đề công tác năm của thành phố; 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII, cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đúng kế hoạch thành phố giao năm 2021. Bên cạnh đó, huyện cần chủ động thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng huyện lên quận theo đúng chủ trương của thành phố nhằm hoàn thành kế hoạch xây dựng Thanh Trì thành quận vào năm 2023.  

Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì sớm cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch để đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống.

“Cùng với việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng về đầu tư, đất đai, môi trường…, cần chú trọng chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Đặc biệt, cần tăng cường thực hiện công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân khi thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý.

Về những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện tập trung phân tích các chỉ tiêu chưa đạt về cây xanh, phát triển hạ tầng kỹ thuật, sớm đề ra hướng khắc phục hiệu quả… bởi đây chính là những tiêu chí quan trọng nhằm xây dựng Thanh Trì thành quận văn minh, giàu đẹp của Thủ đô.

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT