kinh tế - chính trị

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến
Ngày đăng 12/11/2020 | 11:02  | View count: 88

Sáng 12/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 11 đến gần 1.000 điểm cầu trong cả nước.

Dự tại điểm cầu huyện Thanh Trì có đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Vũ Anh Tú – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy; đồng chí Đào Tân Lý – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tại hội nghị, các điểm cầu đã được nghe Ban Tổ chức TW, Ban Tuyên giáo TW thông báo, quán triệt 4 nội dung: Kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc TW nhiệm kỳ 2020-2025; Quán triệt Kết luận số 76 của Bộ Chính trị ngày 4/6/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33/NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thông tin kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Theo đó, Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp theo đúng tiến độ, bảo đảm đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu. Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng; chất lượng văn kiện được nâng lên, nhất là việc xác định tầm nhìn và các nhiệm vụ đột phá.  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn được chú trọng triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, bám sát thực tế. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch nên nhận được sự thống nhất cao. Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, trúng theo đề án nhân sự. Tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt cao, nhiều đồng chí đạt 100%. Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương thật sự là sự kiện chính trị quan trọng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đã tạo được khí thế mới, vận hội mới và nội bộ đoàn kết hơn, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tiếp đó, Ban Tuyên giáo TW đã Quán triệt Kết luận số 76 của Bộ Chính trị ngày 4/6/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33/NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong tình hình mới và tác động đối với nền kinh tế Quốc tế và khu vực; Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Qua hội nghị, các địa phương, đơn vị và các báo cáo viên tập trung nghiên cứu các kết luận quan tâm đến các Kết luận, vấn đề các báo cáo viên đã quán triệt tại hội nghị, từ đó triển khai sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng và đảm bảo thời gian, đồng thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT