kinh tế - chính trị

Thanh Trì thành lập Hợp tác xã nón lá Vĩnh Thịnh - Đại Áng
Ngày đăng 18/05/2020 | 14:45  | View count: 985

Ngày 16/5/2020, Hợp tác xã nón lá Vĩnh Thịnh xã Đại Áng chính thức được thành lập, mở ra triển vọng phát triển thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm nón lá Vĩnh Thịnh trên thị trường, tạo hướng đi bền vững cho những lao động nông nhàn của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí  lãnh đạo xã Đại Áng đã tới dự và chúc mừng Hợp tác xã nón lá Vĩnh Thịnh.

Nhằm duy trì và phát triển nghề sản xuất và kinh doanh Nón Lá truyền thống, đưa sản phẩm Nón Lá Vĩnh Thịnh - Đại Áng trở thành sản phẩm thương hiệu của huyện, của thành phố Hà Nội và trên cả nước thậm chỉ cả quốc tế. Kết hợp sản xuất nón lá thủ công với đầu tư, đổi mới thiết bị, áp dụng công nghệ sản xuất chuyên môn hóa nhằm nâng cao năng xuất cũng như chất lượng nón lá; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người sản xuất chú trọng chất lượng. Từng bước tăng sản lượng và nâng dần giá bán sản phẩm, nâng cao hơn nữa mức sống cho người sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hoàn thiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 13 hộ gia đình có chung trí hướng như trên đã đi đến thống nhất thành lập Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp sản xuất và thương mại dịch vụ Nón Lá Vĩnh Thịnh - Đại Áng (gọi tắt là Hợp tác xã nón lá Vĩnh Thịnh Đại Áng). 

Hợp tác xã sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ với tất cả các thành viên, giai đoạn đầu Hợp tác xã sẽ chịu trách nhiệm bao tiêu 50% sản phẩm của các thành viên, đồng thời  là đầu mối cung ứng sản phẩm dịch vụ đầu vào (Lá làm nón, Mo tre, nứa, Tre, nứa làm nón ...)  và dịch vụ đầu ra cho các thành viên của hợp tác xã để các hộ chuyên tâm mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.

Với sự thống nhất cao, tại Đại hội các thành viên Hợp tác xã nón lá Vĩnh Thịnh đã bầu 3 thành viên Hội đồng quản trị, bầu ông Nguyễn Bá Luân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện định hướng: "Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị phải có phương án đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh vào thực tế, đẩy mạnh tính thương mại, tạo doanh thu và lợi nhuận, quảng bá sản phẩm và qua đó quảng bá hình ảnh quê hương Đại Áng. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong thời gian tới là tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm và từng bước xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO; nghiên cứu, phát triển đa dạng hóa các ngành nghề để tăng nguồn thu, mở rộng thành viên, nâng cao vốn điều lệ để phát triển sản xuất kinh doanh."

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa – TT&TT