kinh tế - chính trị

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN THANH TRÌ THỰC HIỆN TỐT CHỈ THỊ 16/CT-TTg TRONG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG
Ngày đăng 10/04/2020 | 11:02  | View count: 1088

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Trì vừa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Trì vẫn mở cửa hoạt động theo qui định để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng về dịch vụ ngân hàng.

Tuy nhiên, trong hoạt động của Ngân hàng có nhiều thay đổi do yêu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, cụ thể: Từ ngày 01/4/2020, Phòng giao dịch bố trí cán bộ làm việc luân phiên tại nhà và cơ quan, đảm bảo nhiệm vụ của đơn vị được thực hiện đầy đủ, kịp tiến độ; hoãn các phiên giao dịch tại xã trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, chuyển sang giao dịch theo phiên cố định vào tháng 5/2020, gồm 8 xã Yên Mỹ, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Liên Ninh, Vạn Phúc, Ngọc Hồi, Đại Áng, Tả Thanh Oai. Tại trụ sở Ngân hàng, khách hàng đến giao dịch được kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn và nhắc khách hàng thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách giữa cán bộ với khách hàng, giữa các khách hàng với khách hàng theo qui định nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Các đề xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội về giảm lãi suất 15% cho khách hàng từ 1/4/2020 đến hết năm 2020 cho khách hàng là hộ nghèo và chương trình vay có tham chiếu lãi suất chương trình hộ nghèo; giảm 10% lãi suất các chương trình vay khác; chương trình cho người sử dụng lao độn vay với  lãi suất 0%, thời hạn vay 12 tháng để trả lương cho người lao động bị nghỉ việc trong 03 tháng cũng được cán bộ Ngân hàng kịp thời giải đáp.

Bên cạnh đó, cán bộ phụ trách địa bàn kịp thời năm bắt thông tin hộ vay bị thiệt hại do dịch bệnh Covid, tổng hợp và phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện đề xuất UBND thành phố bổ sung hơn 32 tỷ đồng nguồn ngân sách thành phố để bổ sung vốn kịp thời cho các hộ sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại do dịch bệnh.

Với niềm tin chiến thắng của ngày 30/4 lịch sử, công cuộc chống dịch Covid-19 của nước ta sẽ thắng lợi, kinh tế sẽ nhanh chóng phục hồi.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT