kinh tế - chính trị

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN THANH TRÌ GÓP PHẦN THỰC HIỆN “NHIỆM VỤ KÉP” LÀ VỪA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19, VỪA GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Ngày đăng 19/03/2020 | 15:27  | View count: 467

Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/3/2020 cũng chỉ rõ bên cạnh việc thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch, cũng cần phải thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Trong thời gian vừa qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid -19 đã đạt được nhưng kết quả quan trọng. Việt Nam đã điều trị phục hồi cho 16 ca nhiễm dịch. Tuy nhiên, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã trở thành đại dịch trên toàn cầu. Người Việt Nam hồi hương tránh dịch, khách quốc tế đến Việt Nam từ vùng dịch đã làm phát sinh 76 ca nhiễm Covid mới tại Việt Nam. Việt Nam đang trong giai đoạn 2 của phòng, chống dịch Covid, với nhiều diễn biến phức tạp, các ca nhiễm có ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều quốc gia đang đối mặt với nguy cơ suy thoái nền kinh tế. Các doanh nghiệp Việt Nam và nền kinh tế Việt nam cũng đang chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây nên. Trong bối cảnh đó, Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/3/2020 cũng chỉ rõ bên cạnh việc thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch, cũng cần phải thực hiện  nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Để góp phần thực hiện nhiệm vụ kép này, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Trì đã tích cực, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ, tập trung giải ngân vốn mới được bổ sung và vốn thu hồi đến các xã, thị trấn trên địa bàn để giúp các hộ gia đình có vốn phát triển kinh tế. Đến ngày 18/3/2020, tổng số vốn Phòng giao dịch NHCSXH đã giải ngân trong tháng 3/2020 là: 13,2 tỷ đồng. Dự kiến, trong tháng 3/2020, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Trì sẽ giải ngân 29 tỷ đồng cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Vốn vay được giải ngân để giúp các hộ chăn nuôi tái đàn lợn, nuôi bò, cải tạo ao, vườn để thả cá, trồng cây ăn quả, ….

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT