kinh tế - chính trị

Hội nghị phản biện đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày đăng 27/12/2019 | 11:27  | View count: 1401

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành kèm theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ngày 27/12, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị phản biện đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Nhật- Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Huy Chương -  Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ Huyện ủy;các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy- HĐND- UBND huyện; các đồng chí trong tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện ; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện ; các đồng chí là Chủ tịch UB.MTTQ các xã, thị trấn;  các ông bà là nhân sỹ, trí thức , đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã tới dự.

Sau khi nghe Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thông báo tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; đồng thời gợi mở, hướng dẫn một số nội dung cần tập trung phản biện, đại biểu dự hội nghị tiến hành phần thảo luận. Các đại biểu đã có ý kiến góp ý vào văn kiện, trong đó hầu hết các ý kiến tham gia thảo luận đều thống nhất cao với  Dự thảo Báo cáo chính trị. Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ huyện như: Cần đánh giá sâu sắc hơn nữa những kết quả nổi bật của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; xác định chủ đề, phương hướng, mục tiêu tổng quát, những chỉ tiêu chính, khâu đột phá và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giai đoạn năm 2020-2025, xây dựng Đảng, chính quyền; phân tích từng nội dung, câu chữ cần chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với tình hình hiện nay …

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Nhật- Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy ghi nhận những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc vào Dự thảo báo cáo chính trị của các đại biểu. Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo Tiểu ban văn kiện nghiên cứu tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư huyện ủy đã phân tích kỹ hơn những nội dung, mục tiêu, phương hướng của dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ. Đồng thời, đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục có nhiều đóng góp ý kiến trong quá trình hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT