kinh tế - chính trị

Chi Cục thuế huyện Thanh Trì tổ chức tập huấn hóa đơn điện tử năm 2019
Ngày đăng 04/11/2019 | 11:43  | View count: 345

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1//2019 của Chính Phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, theo đó, một trong những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là “ Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn”, ngày 4/11, Chi Cục thuế huyện Thanh Trì tổ chức tập huấn về việc sử dụng hóa đơn điện tử năm 2019.

Hội nghị nhằm đẩy mạnh việc mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, đảm bảo việc áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn Thành phố nói chung và huyện Thanh Trì nói riêng một cách đồng bộ, hiệu quả, thống nhất.

          Tại đây, gần 300 đại biểu là người nộp thuế trên địa bàn huyện đã được nghe đại diện Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã phổ biến về lợi ích và những điểm mới cần lưu ý trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử. Cụ thể, người nộp thuế được cung cấp thông tin về những điểm mới trong Nghị định 119 như chỉ tiêu tên, ký hiệu hóa đơn, tổng số GTGT theo từng loại thuế suất, mã xác thực của cơ quan thuế; quy định khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực và không có mã xác thực của cơ quan thuế; quy định về việc sử dụng cùng lúc hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy; xử lý các trường hợp hóa đơn điện tử đã lập…

          Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp người nộp thuế làm quen với việc sử dụng hóa đơn điện tử và tránh những rủi ro khi triển khai áp dụng đồng loạt. Ngoài ra, với sự vào cuộc sớm, người nộp thuế sẽ chủ động ký kết với các nhà cung cấp dịch vụ để áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng thời hạn quy định.

          Với khẩu hiệu “ Tận tâm lắng nghe – Tận tình hướng dẫn – Tận tụy giải quyết”, Chi cục Thuế huyện Thanh Trì mong muốn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trên địa bàn trong việc áp dụng hóa đơn điện tử.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa- TT&TT