kinh tế - chính trị

Huyện Thanh Trì: Quán triệt, triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Thanh Trì đến năm 2020.
Ngày đăng 23/10/2019 | 12:29  | View count: 297

Ngày 22/10, Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện Thanh Trì phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình Nông thôn mới Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Thanh Trì đến năm 2020.

        Tới dự có các đồng chí : Nguyễn Ngọc Long - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội; Nguyễn Huy Toàn – Huyện ủy viên- Trưởng phòng kinh tế - Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện .

          Về mục tiêu chính của Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đồng chí Nguyễn Ngọc Long- Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, nêu rõ: Hà Nội phấn đấu phát triển, nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng từ 800 đến 1.000 sản phẩm đạt các tiêu chí của OCOP. Trong đó, có từ 500 sản phẩm tham gia được đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp thành phố, 100 sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia theo quy định.. Hà Nội còn nâng cấp phần mềm Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản của thành phố (hn.check.net.vn), trang điện tử nongthonmoihanoi.gov.vn để phục vụ công tác quản lý nhà nước và kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP Hà Nội.

          Thanh Trì là 1 huyện nằm ven phía Nam và Đông Nam Hà Nội, có 15 xã, 1 thị trấn với diện tích đất tự nhiên hơn 6.000ha, trong đó, diện tích đất nông nghiệp hơn 3.000ha. Cơ cấu kinh tế của huyện phát triển theo hướng  Công nghiệp – Thương mại dịch vụ- Nông nghiệp. Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM ( giai đoạn 2011- 2020), cán bộ và nhân dân huyện đã góp phần giúp huyện thu được nhiều kết quả quan trọng.

          Trong lĩnh vực sản xuất đã đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như: vùng trồng lúa chất lượng cao, vùng trồng rau an toàn, vùng trồng cây ăn quả và vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Ngoài ra , huyệnThanh Trì có 05 làng có nghề, trong đó có 03 làng nghề đã được cấp bằng công nhận làng nghề. Hoạt động tại các làng nghề chủ yếu tập trung một số ngành nghề như: sản xuất miến dong, bánh trưng, bánh dày, bánh trung thu, sản xuất rượu,sản xuất mây tre đan…. Các sản phẩm của làng nghề chủ yếu phục vụ thị trường trong nước.

          Về sản phẩm nông nghiệp nông thôn toàn huyện hiện khoảng 40 sản phẩm thế mạnh, chủ yếu thuộc nhóm Thực phẩm và nhóm Đồ uống .

            Quán triệt tinh thần Quyết định số 490 ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) giai đoạn 2018-2020, nhằm phát triển kinh tế theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Đồng thời là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân như doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện. 

            Để triển khai hiệu quả Chương trình OCOP, UBND huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân”của huyện Thanh Trì giai đoạn 2016 – 2020”, trong đó bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm cho Ban chỉ đạo vàthành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá,xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Thanh Trì đến năm 2020 để triển khai thực hiện.

            Có thể nói, Chương trình OCOP là một chương trình lớn và mới do đó cần có sự vào cuộc của của các cấp chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai, hướng dẫn, quản lý thực hiện. Việc thực hiện Chương trình sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất hàng hóa của người dân, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm có lợi thế của huyện trong thời gian tới.

          Quan điểm chính của huyện trong giai đoạn này là phải đưa và coi Chương trình OCOP là chương trình kinh tế, từ đó có sự lãnh đạo chỉ đạo nghiêm túc trong hệ thống chính trị, kiện toàn công tác lãnh đạo, chỉ đạo  yêu cầu các ngành, địa phương lập kế hoạch triển khai đồng bộ từ huyện đến xã. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu, gắn với quảng bá, xúc tiến thương mại. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP và các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP. Mục tiêu cụ thể đến hết 2020 phải phấn đấu có 40 sản phẩm đạt sản phẩm cấp huyện, cấp Thành phố và có sản phẩm quốc gia để tạo nên thương hiệu của huyện.

           Tin tưởng rằng, với các giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của Thành phố nói chung, của huyện nói riêng sẽ gặt hái được thành công, thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyên nghiệp hóa và gia tăng giá trị sản phẩm OCOP, gia tăng lợi ích cộng đồng và nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả; tạo "làn gió mới" đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp , giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, phấn  đấu đưa huyện trở thành Quận trong thời gian tới.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT