kinh tế - chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIII: Hội nghị lần thứ 22.
Ngày đăng 15/10/2019 | 16:02  | View count: 388

Ngày 14/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIII tổ chức Hội nghị lần thứ 22.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm , triển khai nhiệm vụ trọng tâm3 tháng cuối năm 2019. Thông qua tờ trình về việc tổng hợp tình hình dự thảo đề cương Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và tờ trình về việc ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

9 tháng đầu năm 2019 là thời điểm triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ 2015- 2020. Song với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, bám sát chỉ đạo của các cấp ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra.

 Tiếp tục có nhiều đổi mới, khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tạo khâu đột phá; tích cực đối thoại, tiếp thu góp ý của tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân; kịp thời có những giải pháp với mục tiêu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết trọng tâm của Đảng.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, trong đó: công tác tư tưởng, tuyên giáo, kiểm tra, giám sát, nội chính tiếp tục được tăng cường, tạo sự chuyển biến về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; công tác dân vận tiếp tục đổi mới hướng mạnh về cơ sở; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, chất lượng được nâng lên.

Chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW và các Kế hoạch của Thành ủy, Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; chú trọng công tác rà soát, chuẩn bị nhân sự, xây dựng văn kiện, xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ các tiểu ban chuẩn bị đại hội.

Lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đạt kết quả tích cực. 9 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.081 tỷ 659 triệu đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 1.017 tỷ 212 triệu đồng, đạt 66,1% dự toán, bằng 72,8% so với cùng kỳ; tổng chi cân đối ngân sách huyện thực hiện 823 tỷ 095 triệu đồng, đạt 52,64% dự toán. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, cơ cấu cây trồng có sự thay đổi rõ rệt, diện tích trồng lúa, rau màu giảm, cây ăn quả lâu năm tăng dần, giá trị tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án phát triển kinh tế, phát huy hiệu quả các vùng sản xuất tập trung, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Tập trung triển khai nhiều giải pháp quản lý môi trường chăn nuôi, sử dụng 23 tỷ đồng hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch; cung cấp đầy đủ vật tư thực hiện phòng chống dịch, xử lý ổ dịch, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi,...

 Các kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được triển khai quyết liệt, hiệu quả; quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường; văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền được quan tâm. Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội.

 Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng; chủ động kiện toàn các chức danh cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo đúng quy định; thành lập, sắp xếp, tổ chức lại mô hình các tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp.

Chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, xem xét kết nạp 315 đồng chí (đạt 105%), triển khai thực hiện kết nạp 01 đảng viên là chủ doanh nghiệp; chuyển sinh hoạt đảng 605 đồng chí; chuyển đảng chính thức 346 đồng chí.

 Thực hiện công tác xét đề nghị tặng và trao tặng 569 Huy hiệu Đảng đợt 3/2 và đợt 19/5 cho đảng viên 70, 65,60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng (trong đó có 14 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Nhật- TUV- Bí thư Huyện ủy, nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung quyết liệt, tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ chính trị năm 2019; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết trọng tâm, chuyên đề của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các kết luận, thông báo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, nhất là ở những địa bàn có tiềm ẩn phức tạp về an ninh, khiếu kiện đông người, vượt cấp; tích cực nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra kịp thời tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác của Đảng bộ các cấp,....

Tiếp tục thực hiện các đề án, nghị quyết chuyên đề về công tác quy hoạch, xây dựng đô thị. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường trục chính, liên xã, liên thôn,... đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Thực hiện hiệu quả khâu đột phá về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và điều chỉnh, đăng ký biến động GCNQSD đất. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế dự phòng. Đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn huyện.

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa- TT&TT