kinh tế - chính trị

Hội Nông dân huyện Thanh Trì thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
Ngày đăng 16/08/2019 | 11:50  | View count: 389

Thời gian qua, Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là phong trào chính được Hội Nông dân các cấp huyện Thanh Trì triển khai rộng khắp với nhiều hình thức, nội dung phong phú, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo trong sản xuất của các hộ nông dân.

   Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, ngày 15/8, Hội nông dân huyện tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 20/10/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố Hà Nội và biểu dương khen thưởng hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Thanh Trì, giai đoạn 2017 – 2019.

   Các đồng chí: Lê Trọng Khuê - Thành ủy viên, Chủ tịch HND TP Hà Nội; đồng chí Trình Thị Kim Loan - Uỷ viên Ban thường vụ- Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thành- Uỷ viên BTV Huyện ủy - Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy đã tới dự.

   Thực hiện Chỉ thị 27/CT - UBND của UBND TP Hà Nội, BTV Hội Nông dân huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành Chỉ thị số 33/CT - UBND ngày 20/11/2010 về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện. Từ đó đã tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân trong huyện xây dựng, tăng trưởng nguồn quỹ.

   Hàng năm UBND huyện đã cấp chuyển một phần kinh phí để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động quỹ HTND huyện. Hoạt động của Quỹ HTND đã hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề. Tính đến năm 2019, tổng số vốn  do Trung ương, Thành Phố ủy thác; số vốn do Huyện quản lý  và các xã huy động đang cho vay là trên 28 tỷ đồng cho 1.333 hộ vay. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; khai thác tiềm năng, thế mạnh từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng cao.

   Việc triển khai thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”giai đoạn 2017-2019 với những hình thức, biện pháp thích hợp, đã thu hút nông dân vào Hội, đã kết nạp được 1.362 hội viên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và phát triển. Đến nay, Hội Nông dân huyện Thanh Trì có 15 cơ sở trực thuộc với 63 chi Hội, 139 tổ hội và trên 17.600 hội viên nông dân, chiếm 70% số lao động nông nghiệp trên địa bàn.

   Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp, sang làm dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, phát triển làng nghề truyền thống, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong huyện. Điển hình như hộ ông Ngô Vi Phan- xã Tả Thanh Oai chuyển sang trồng cây ăn quả, cây cảnh cho thu nhập hàng năm đạt trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 5-6 lao động; hộ bà Nguyễn Thị Thìn-  xã Hữu Hòa chuyên sản xuất miến dong, thu nhập trung bình hàng năm đạt trên 2 tỷ đồng, tạo việc làm thương xuyên cho 10 lao động, hộ ông Nguyễn Văn Được -  xã Đông Mỹ kết hợp nuôi thủy sản với làm dịch vụ hồ câu cho thu nhập bình quân 600 triệu, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức lương 3-4 triệu đồng/người/tháng…

   Thông qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp được 371,5 tỷ đồng, 940m2 đất và 8.110 ngày công để xây dựng nông thôn mới, nâng cấp cải tạo xây dựng mới 27 km đường giao thông nội đồng, kiên cố hoá 30,5km kênh mương.

   Công tác dồn điền đổi thửa được nhân dân hưởng ứng, đã dồn điền đổi thửa 793,6 ha sau dồn điền đổi thửa đã hình thành các ô thửa lớn, tạo điều kiện cho việc áp dụng cơ giới hoá, tiết kiệm sức lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tháng 9/2017, huyện Thanh Trì vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

   Đồng chí Lê Trọng Khuê - Thành ủy viên, Chủ tịch HND TP Hà Nội, đề nghị: Hội nông dân từ huyện tới cơ sở tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Huyện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế; khích lệ, động viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư cho phát triển sản xuất. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy phong trào phát triển; phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh trở thành hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.. Gắn phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, tăng cường tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

   Nhân dịp này,  đã có 8 tập thể, 9 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong  việc thực hiện công tác xây dựng quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố Hà Nội và sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT