kinh tế - chính trị

Huyện tổ chức hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật VN
Ngày đăng 06/11/2017 | 10:15  | View count: 1732

Nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện, ngày 6/11, UBND huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11 cho gần 300 cán bộ công chức, viên chức các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, lãnh đạo, trưởng các ban ngành đoàn thể, hòa giải viên cơ sở các xã, thị trấn. Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

        Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến – Chủ tịch Hội luật gia thành phố Hà Nội quán triệt mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho mọi người trong xã hội.

        Cũng tại Hội nghị, báo cáo viên cũng thông qua những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Tố tụng dân sự năm 2015. Đây là những đạo luật được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 nhằm cụ thể hoá Hiến pháp 1992, trên cơ sở sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp lý trong từng lĩnh vực phù hợp với điều kiện hiện tại. Bộ luật Dân sự năm 2015 có 6 phần, 27 chương, 689 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và phục vụ hội nhập quốc tế. Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015 có tổng số 517 điều, được bố cục thành 10 phần, 42 chương, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 (một số quy định có liên quan đến quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017). So với Bộ luận tố tụng dân sự năm 2011, Bộ luật giữ nguyên 63 điều; sửa đổi, bổ sung 350 điều; bổ sung mới 104 điều; bãi bỏ 7 điều. Đây là những đạo luật quan trọng, việc nắm bắt những quy định của các luật này, nhất là những điểm mới là hết sức cần thiết đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân dân qua đó nâng cao năng lực,  hiệu quả trong xây dựng, thực thi và áp dụng pháp luật, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, phát huy giá trị trong thực tiễn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

         Sau Hội nghị này, Hội đồng phối hợp huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày pháp luật" bằng các hình thức phù hợp, thiết thực nhằm tạo hiệu ứng quan trọng trong nhận thức của mỗi cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện./.

 

Nguyễn Thị Thủy - Trung tâm VH, TT&TT.