kinh tế - chính trị

CHUNG TAY TẠO LẬP NGUỒN VỐN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC
Ngày đăng 01/11/2017 | 11:19  | View count: 1490

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Trì được thành lập để triển khai cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn góp phần nâng cao cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Các nguồn vốn để triển khai cho vay bao gồm: nguồn vốn do nhà nước cấp; nhận ủy thác từ ngân sách thành phố Hà Nội và huyện Thanh Trì; nhận ủy thác từ Mặt trận Tổ quốc thành phố và huyện và nguồn vốn tự huy động tại địa phương được nhà nước cấp bù lãi suất. Đặc biệt, trong những nguồn vốn đó phải kể tới nguồn vốn huy động từ gửi tiền tiết kiệm của nhân dân ( các cá nhân, tập thể, gọi chung là khách hàng). Nguồn tiền đó được hòa chung vào nguồn vốn để Ngân hàng triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH huyện là nghĩa cử đẹp, có ý nghĩa nhân văn khi cùng chung tay tạo  lập nguồn vốn cho vay giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn làm ăn, tạo việc làm, giảm dần khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, về quyền lợi, nguồn gửi tiết kiêm tại NHCSXH huyện vẫn được đảm bảo đầy đủ thông qua sự bảo trợ của Nhà nước đối với các chính sách của NHCSXH huyện, như:

- Được đảm bảo khả năng thanh toán.

- Lãi suất tiền gửi tương đương lãi suất các Ngân hàng thương mại. Cụ thể lãi suất tiền gửi hiện nay:

STT

Kỳ hạn/Loại hình tiền gửi

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi định kỳ hàng tháng (%/năm)

Trả lãi đầu kỳ (%/năm)

1

Tiền gửi thanh toán, Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

0,30

0,30

0,30

2

Tiền gửi kỳ hạn 01 tháng

4,30

4,30

4,28

3

Tiền gửi kỳ hạn 02 tháng

4,30

4,29

4,27

4

Tiền gửi kỳ hạn 03 tháng

4,80

4,78

4,74

5

Tiền gửi kỳ hạn 06 tháng

5,30

5,24

5,16

6

Tiền gửi kỳ hạn 09 tháng

5,50

5,40

5,28

7

Tiền gửi kỳ hạn 10 tháng

5,50

5,39

5,26

8

Tiền gửi kỳ hạn 11 tháng

5,50

5,38

5,24

9

Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng

6,80

6,60

6,37

10

Tiền gửi kỳ hạn 18 tháng

6,80

6,49

6,17

11

Tiền gửi kỳ hạn 24 tháng

6,80

6,39

5,98

 

- Ngân hàng nhận huy động từ mức 500.000 đồng trở lên.

- Nơi gửi và rút thuận tiện. Khách hàng có thể gửi, rút tiền tại trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH huyện hoặc các điểm giao dịch cố định của NHCSXH tại UBND các xã, thị trấn.

Trong bối cảnh hiện nay, huyện Thanh Trì đã được công nhận huyện nông thôn mới, nhưng vẫn cần lắm nguồn vốn tín dụng để giúp cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách, cho vay để phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng huyện Thanh Trì giàu, đẹp, giữ vững danh hiệu huyện nông thôn mới. Khách hàng là cá nhân người Việt Nam có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm bằng đồng tiền Việt Nam hãy tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Trì để chung tay tạo lập nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Thanh Trì.