kinh tế - chính trị

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Trì: Tổng kết 15 năm hoạt động
Ngày đăng 20/09/2017 | 10:35  | View count: 831

Ngày 15/9, UBND huyện tổ chức tổng kết 15 năm triển khai thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện (2003- 2017) và triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2020. Tới dự có đồng chí Đỗ Thanh Hiền – Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

         Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7/ 2003, 15 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội, Huyện ủy, HĐND – UBND huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chuyển vốn tín dụng ưu đãi và là người bạn đồng hành giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo đó, 15 năm, tổng nguồn vốn huy động và quản lý của NHCSXH huyện đạt trên 220 tỷ đồng, triển khai cho vay 8 chương trình, đó là: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm; học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hộ nghèo về nhà ở và cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổng dư nợ các chương trình cho vay đến 31/7/2017 đạt 220.357 triệu đồng, tăng gấp 31 lần so với khi mới thành lập,  với 9.681 hộ đang có dư nợ, tăng 212.909 triệu đồng so với năm 2003, dư nợ bình quân mỗi hộ tăng từ 4,2 triệu đồng/hộ năm 2003 lên 22,7 triệu đồng năm 2017. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp hơn 5000 hộ vượt ngưỡng nghèo, tạo việc làm và duy trì việc làm cho hơn 17.000 lao động, xây dựng được 24.206 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp cho 1.793 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ 121 hộ nghèo làm nhà ở. Thông qua đó đã góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

         Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Muộn – xã Tả Thanh Oai, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, sau khi vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có hiệu quả, tăng vốn tích lũy để mở rộng sản xuất kinh doanh, đến nay, gia đình ông đang chăn nuôi tại khu 6,8ha của xã Tả Thanh Oai với giá trị kinh tế hàng tỷ đồng. Hoặc hộ ông Nguyễn Tràng Bùi xã Tả Thanh Oai, sau vay vốn đã thoát nghèo, đến nay trang trại của ông đã có hàng trăm con lợn, hàng nghìn con vịt, gà…

         Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2016 xuống còn 1,87% theo tiêu chí mới, đời sống của nhân dân đặc biệt là người nghèo ngày càng được cải thiện, từ đó giảm tệ nạn cho vay nặng lãi, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị - xã hội trên địa bàn.

         Từ nay đến năm 2020, NHCSXH huyện Thanh Trì đặt ra mục tiêu “Phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt chính sách của nhà nước; đồng thời phát triển các sản phẩm dịch  vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, hướng tới 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp; phấn đấu tăng trưởng bình quân mỗi năm khoảng từ 8 – 10%; chỉ tiêu dư nợ với tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân khoảng từ  8 – 10%; phấn đấu duy trì 100% số tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm, với tỷ lệ tổ viên tham gia đạt 90%; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy trình quy định, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,1% tổng dư nợ. Và với mục tiêu đó, những giải pháp cơ bản để thực hiện là: chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành và cơ quan liên quan tham mưu Huyện ủy – HĐND – UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của thành phố, huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm bổ sung vốn ủy thác cho vay, hỗ trợ kinh phí hoạt động. Tiếp tục triển khai công tác củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, nhất là củng cố, kiện toàn hoạt động các tổ TK&VV hoạt động kém hiệu quả, quy mô nhỏ, nâng cao chất lượng hoạt động các điểm giao dịch xã. Tích cực huy động các nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình trên địa bàn, nhất là nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện, nguồn huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV và tiển gửi dân cư tại điểm giao dịch xã…..

        Kết luận Hội nghị, về phía lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội, bà Đỗ Thanh Hiền – Phó Giám đốc chính sách NHCSXH thành phố Hà Nội nhấn mạnh với mục tiêu tăng trưởng tín dụng bình quân mỗi năm của NHCSXH huyện Thanh Trì là từ 8 – 10%  thì theo bà Hiền muốn tăng trưởng bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mục tiêu quan trọng hàng đầu là các hộ nghèo, hộ chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện là phải được tiếp cận vốn.

        Còn về phía UBND huyện Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã nêu rõ những nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các thành viên, lãnh đạo các xã, thị trấn cần tiếp tục rà soát, không để sót các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách thuộc diện hưởng các chính sách vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, để giúp họ có nguồn vốn phát triển kinh tế.

        Cũng nhân dịp này, đã có 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách giai đoạn 2003 – 2017 được  biểu dương khen thưởng./.

 

Nguyễn Thị Thủy - Trung tâm Văn hóa, TT&TT.