kinh tế - chính trị

Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII
Ngày đăng 07/07/2017 | 10:47  | View count: 653

Ngày 6/7, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII và Nghị quyết số 11 – NQ/TU, ngày 31/5/2017 của Thành ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

         Tới dự có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo cáo viên; đ/c Lưu Thanh Chi – Phó Chi cục trưởng Chi cục Tài nguyên – Môi trường – Sở TNMT; đ/c Trần Văn Khương – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên – Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông giới thiệu những nội dung chính, trọng tâm, những quan điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 gồm: Nghị quyết số 10 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Đây là những định hướng lớn, mang tính đột phá. Qua đó nhằm thực hiện những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm; chỉ đạo triển khai một cách có hiệu quả thiết thực.

         Cũng trong Hội nghị, sau phần quán triệt Nghị quyết Trung ương, các đại biểu đã được nghe những nội dung chính Nghị quyết số 11 của Thành ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo, với các nhiệm vụ trọng tâm là: Bảo vệ môi trường nước mặt và sử dụng bền vững tài nguyên nước; quản lý tốt các nguồn xả thải; cải tạo sông, hồ bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt kết hợp với xây dựng hồ điều hòa và bảo vệ kiến trúc, cảnh quan, môi trường của Thủ đô. Quản lý có hiệu quả chất thải rắn và chất thải nguy hại. Giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn, đặc biệt ở các khu vực nội thành…Với việc quán triệt, triển khai Nghị quyết 11 của Thành phố về môi trường nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và của cả cộng đồng, các cơ quan đơn vị và của từng người dân trên địa bàn huyện đối với việc tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường. Việc bảo vệ môi trường phải là việc làm duy trì thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện.

         Dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khương – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nêu rõ mỗi cán bộ đảng viên có mặt tại Hội nghị cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập và đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết gắn với việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy và Huyện ủy. Cấp ủy, chính quyền các cơ quan đơn vị và người đứng đầu các cấp phải thực sự hành động đoàn kết, đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của nhà nước, kết hợp với việc giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm. Đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện phải nghiêm túc.

Theo Nguyễn Thị Thủy - Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện./.