kinh tế - chính trị

Đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố Hà Nội làm việc với Thanh Trì
Ngày đăng 29/06/2017 | 14:09  | View count: 952

Ngày 26.6, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Lan Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy và Trường Tiểu học Tam Hiệp. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư TT Huyện ủy, đ/c Trình Thị Kim Loan - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

       Tại buổi kiểm tra làm việc với Trường Tiểu học Tam Hiệp, đại diện Nhà trường, cô Nguyễn Thị Lan Anh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã xây dựng bộ QCDC và thực hiện nghiêm túc theo nội dung đã xây dựng. Thực hiện chế độ công khai để cán bộ, công chức, viên chức được biết như công khai đầy đủ các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành liên quan đến công việc của nhà trường, công khai kế hoạch công tác năm học, họp hội đồng sư phạm điều hành đánh giá xếp loại giáo viên công chức, công khai mua sắm, quản lí , sử dụng tài sản công...

         Kết quả thực hiện các quy chế, quy ước dân chủ trong nhà trường có nhiều chuyển biến: Từ tháng 9/2016 đến nay, nhà trường thực hiện đúng QCDC đã xây dựng, nhà trường không ngừng phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, công khai dân chủ trong thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo lợi ích của người lao động. Nhìn chung, những nội dung của QCDC đã đi vào nề nếp nên nội bộ nhà trường đoàn kết, không có đơn thư khiếu nại tố cáo, cha mẹ học sinh tin tưởng vào công tác giáo dục của nhà trường.

       Đối với nội dung làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Trình Thị Kim Loan - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Từ năm 2015 đến tháng 5/2017, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển KTXH của huyện. Nhân dân trên địa bàn huyện tính cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất mở đường chung sức xây dựng NTM, 15/15 xã đã hoàn thành xây dựng NTM và dồn điền đổi thửa, hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch, làm tốt công tác VSMT 2 bờ sông Tô Lịch, sông Nhuệ, nhân dân tự tháo dỡ hàng trăm công trình vi phạm. Tổ chức 3 đợt, thành lập 6 đoàn kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 28 đơn vị.

         Việc xây dựng và thực hiện QCDC trong các loại hình có nhiều chuyển biến thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, hình thức công khai, lấy ý kiến của cán bộ công chức, viên chức người lao động, 100% các thủ tục hành chính, mức phí, thời gian, quy trình giải quyết và được niêm yết công khai, rõ ràng tại bộ phận 1 cửa của UBND huyện, UBND các xã thị trấn và trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện với 256 thủ tục hành chính cấp huyện, 170 thủ tục hành chính cấp xã. Công khai số điện thoại đường dây nóng và hòm thư góp ý để nhân dân dễ tiếp cận, khai thác sử dụng, giám sát việc thực hiện.

          Bên cạnh đó, việc thực hiện dân chủ trong các loại hình mới trong thời gian vừa qua đã tập trung vào những lĩnh vực quan trọng trong đời sống của nhân dân, liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích của người dân, được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng.

          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Uỷ viên Ban thường vụ - Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã ghi nhận những kết quả trong việc triển khai thực hiện công tác dân vận của Trường Tiểu học Tam Hiệp nói riêng và huyện Thanh Trì nói chung trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: “Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả hơn nữa các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Trung ương, của Thành ủy về công tác dân vận. Gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với xây dựng các mô hình, điển hình về phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác đối thoại, công tác dân vận chính quyền, công tác dân vận trong thực hiện cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở, đảm bảo đủ phẩm chất, phát huy năng lực sở trường công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

 

Theo Nguyễn Thị Thủy - PV Trung tâm VH, TT & TT huyện./.