kinh tế - chính trị

Phòng giao dich Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Trì: 15 NĂM PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
Ngày đăng 23/06/2017 | 09:33  | View count: 1257

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Trì được thành lập theo quyết định số 678/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam. Qua 15 năm thành lập và phát triển, các chương trình tín dụng cũng được mở rộng cả về qui mô và chất lượng.

Khi mới thành lập, NHCSXH huyện Thanh Trì nhận bàn giao từ kho bạc và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Trì trên 7 tỷđồng của hai chương trình vay là hộ nghèo và giải quyết việc làm. Hoạt động giao dịch được thực hiện chủ yếu tại trụ sở Ngân hàng.

Qua các năm phát triển, được sự quan tâm của Đảng ủy, Chính quyền địa phương, dưới sự chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng Ban, sự điều hành của Ban giám đốc Phòng giao dịch và phương thức cho vay ủy thác bán phần qua các tổ chức chính trị xã hội (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên), điểm giao dịch cố định hàng tháng tại 16/16 xã thị trấn và đặc biệt là gần 300 mạng lưới Ban quản lý Tổ tại các thôn, xóm đã vươn tới, giúp đỡ vốn, mang “cần câu” đến cả những hộ nghèo, đối tượng chính sách tại các ngõ nhỏ, xóm vắng, nơi cánh đồng xa xôi trên địa bàn, đã mang lại sự ấm áp tình người và ý nghĩa nhân văn sau sắc trong hoạt động của NHCSXH.

Mức vay và lãi suất các chương trình cho vay đã được NHCSXH Việt Nam tham mưu Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của hộ vay và trình độ phát triển của nền kinh tế. Chương trình cho vay hộ nghèo, mức cho vay ban đầu là 5 triệu đồng/ hộ, đã được điều chỉnh tăng lên các mức 7 triệu đồng/hộ, 15 triệu đồng/hộ, 30 triệu đồng/hộ và hiện nay là 50 triệu đồng/hộ, lãi suất 0,55%/tháng. Chương trình cho vay giải quyết việc làm được điều chỉnh từ 20 triệu đồng/lao động lên mức 50 triệu đồng/lao động, lãi suất hiện tại là 0,55%/tháng. Chương trình học sinh-sinh viên được điều chỉnh từ mức vay tối đa 8 triệu đồng/sinh viên/năm học lên 9 triệu đồng/sinh viên/năm học, 10 triệu đồng/sinh viên/năm học, 12,5 triệu đồng/sinh viên/năm học, 8 triệu đồng/sinh viên/năm học, 15 triệu đồng/sinh viên/năm học kể từ 15/6/2017 tới đây, lãi suất là 0,55%/tháng ...

Đến nay, NHCSXH huyện đang triển khai 8 chương trình tín dụng với dư nợ các chương trình tín dung đạt trên 200 tỷ đồng, đó là chương trình cho vay hộ nghèo (gần 16 tỷ đồng) , giải quyết việc làm (trên 53 tỷ đồng), cho sinh viên – học sinh vay (gần 3 tỷ đồng), nước sạch vệ sinh môi trường (gần 70 tỷ đồng), cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (0,2 tỷ đồng), cho hộ nghèo vay sửa chữa nhà ở (0,8 tỷ đồng).

Chất lượng tín dụng được đảm bảo. Nợ quá hạn là 192 triệu đồng, chiếm dưới 0,1% tổng dư nợ.

          Việc mở rộng triển khai các chương trình tín dụng chính sách, tăng mức cho vay của NHCSXH huyện hàng năm đã giúp trên 1.000  lượt hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bên vững, tạo thu nhập và việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động, hơn 2.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây mới và cải tạo ... và NHCSXH huyện là một kênh công cụ giúp chính quyền địa phương trên địa bàn thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Ng.Thủy